Københavnernes bioaffald får en kortere transportvej

05.11.2019
I fremtiden skal københavnernes madaffald transporteres til Solrød syd for København. Det vil nedsætte transportens CO2-aftryk med 67 pct.

Københavnerne er flittige til at sortere kaffegrums og kartoffelskræller fra til genanvendelse, og det bidrager til den grønne omstilling, når det biologiske affald omsættes til biogas, og det gødningsholdige restprodukt udbringes på marker i nærheden af biogasanlægget. I dag køres madresterne til Slagelse, men i fremtiden kan man nøjes med at køre affaldet til Solrød og dermed spare et væsentligt CO2-aftryk i forbindelse med transporten. Det tiltag er Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glad for nu bliver til virkelighed:

- Vores affaldsordninger skal gerne være så grønne som muligt, og når vi kan nøjes med at transportere vores bioaffald til Solrød, sparer vi en hel del CO2. Samtidig ligger anlægget i Solrød tæt på økologiske landbrug, som kan udnytte restproduktet som gødning, og derfor skal vi ikke bekymre os om ekstra CO2-aftryk fra den sidste transportvej. Derfor giver det god mening i fremtiden at bruge Solrød Biogas som aftager for københavnernes madrester, siger Ninna Hedeager Olsen.

Hvis københavnernes bioaffald fremover skal til Solrød, kræver det dog, at Amager Ressourcecenter (ARC) etablerer et forbehandlingsanlæg i forbindelse med Solrød Bioenergi, fordi Solrød Bioenergi i dag ikke kan forberede madaffaldet til at indgå i bioforgasningen. Et forbehandlingsanlæg kræver en investering på 62 mio. kr., og det initiativ nikkede politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg mandag eftermiddag.

Alternativt var at etablere et komplet forbehandlings- og biogasanlæg på enten Prøvestenen eller Avedøre Holme, men det ligger langt fra landbrugsjord og vil øge transportbelastningen af restproduktet, der skal ud på markerne, og dermed transportbelastningen samlet set. Det er også over dobbelt så dyrt. Samtidig vil et anlæg et af de to steder være placeret i tæt på bymæssig bebyggelse, hvilket som udgangspunkt ifølge planlovgivningen ikke er hensigtsmæssigt for et affaldsbehandlingsanlæg af denne type på grund af mulige miljømæssige gener. Anlægget i Solrød ligger i åbent land med god afstand til tættere boligbebyggelse og tæt på en motorvejstilslutning.