Københavns Kommune indleder samarbejde med Google om at forbedre luftkvaliteten i København

11.06.2018
Luftkvaliteten i København skal fremover måles af måleudstyr monteret på Googles Street View-biler.

Dieselbiler, brændeovne og forurening, der blæser ind over København, udfordrer luftens renhed. Og hvert år dør 550 københavnere for tidligt alene på grund af den del af luftforureningen, som EU har fastsat grænseværdier for. Førende forskere peger på, at det reelle tal kan være væsentligt højere på grund af de særligt sundhedsskadelige ultrafine partikler, som der endnu ikke er fastsat grænseværdier for.

Et nyt samarbejde med Google vil nu hjælpe med at klarlægge omfanget af luftforureningen. På nuværende tidspunkt måles Københavns luftforurening af Miljøstyrelsen tre steder i København, men til efteråret vil hele byens forureningsgrad måles gade for gade med henblik på bedre at kunne forstå luftkvaliteten i hvert enkelt nabolag. Partnerskabet vil understøtte Kommunens beslutning om at have øget fokus på luftkvaliteten i København og generere ny viden om udledning og partikelforurening.

Google har allerede erfaringer med måling af luftkvalitet i amerikanske byer. Samarbejdet med København er det første i Europa med henblik på at måle luftkvalitet i byer rundt om i verden. Samarbejdet er først led i en række af aktiviteter, som skal visualisere og formidle viden om luftkvalitet til københavnerne.

“København giver miljøet, mennesker og livskvalitet førsteprioritet i byens udvikling. Ved at samarbejde med et af verdens stærkeste tech-firmaer, Google, skubber vi som kommune på for at udvikle nye metoder til at måle byens luftkvalitet. Dette vil bringe København forrest i kampen om at sikre den bedst mulige luftkvalitet og give borgere information, så de eksempelvis kan vælge at cykle ad de mindst forurenede cykelruter”, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL).

Med den nævnte løsning vil man måle luftforureningen i byskala såvel som på gadeplan. Konkret sker det ved måling af udledningen af NOx, som omfatter nitrogenoxid (NO) og nitrogendioxid (NO2), samt partikler mindre end 2,5 mikrometer (PM 2,5) og ultrafine partikler (<0,1 mikrometer). Flere analyser indikerer, at det ultrafine partikelstøv kan være særligt sundhedsskadeligt.

Samarbejdet med Google er et af de første skridt i retning af bedre at kunne forstå omfanget og sammensætningen af luftforureningen i København og gennem dette at skabe forudsætningerne for, at borgere og politikere kan handle på et velinformeret grundlag. I Københavns Kommune er samarbejdet forankret hos Copenhagen Solutions Lab, som koordinerer kommunens såkaldte smart city-tiltag.

Også Google ser frem til samarbejdet
“Vi er glade for, at Google kan spille en vigtig rolle i forhold til måling, analyse og formidling af miljøinformation. Med sine ambitiøse klimamål er København en vigtig partner for at løse den globale udfordring med at sikre ren luft, og at information om luftkvalitet bliver lettere tilgængelige kan gøre en betydelig forskel i folks liv,” siger Karin Tuxen-Bettman, som er chef for det såkaldte Google Earth Outreach-program.

Googles direktør i Danmark, Malou Aamund, glæder sig også over at kunne hjælpe København med at tage et skridt mere i retning af renere luft.

“I Google ligger det os meget på sinde at bruge teknologien til at udvikle samfundet i en bedre retning. Det gør vi i forskellige sammenhænge i Danmark, og samarbejdet med Københavns Kommune om luftforurening er det seneste eksempel. Det er et vigtigt projekt, som på sigt forhåbentlig kan føre til en renere by og dermed komme mange københavnere til gavn”.

Google vil måle luftforureningen med specielt måleudstyr monteret på deres Street View-biler, og denne data vil blive stillet til rådighed for Københavns Kommune og relevante videninstitutioner for videnskabelige analyser. Samarbejdet mellem Københavns Kommune og Google koster ikke kommunen noget.

Videnskabelig og teknisk support til projektet i København ydes af Utrecht Universitet (Holland), som også har været involveret i de første Google Air View-projekter i USA. Utrecht Universitet har stor erfaring med brug af sensorteknologi på mobile platforme til at kortlægge bymiljøer.

Københavns Borgerrepræsentation har besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde en plan for bedre måling af luftkvaliteten i byen. Samarbejdet med Google vil indgå som et element heri. Samtidig skal Teknik- og Miljøudvalget på et møde inden sommerferien behandle en indstilling om mulige modeller for forbud mod dieselbiler i København. Det vil dog kræve en lovændring, hvis kommunen skal indføre skærpede restriktioner mod dieselbiler.