Københavns Kommune uddeler 1,2 mio. kr. til borgerdrevne biodiversitetsprojekter

17.06.2021
Borgmesteren glæder sig over projekternes variation og udsigten til en styrket biodiversitet i byen. Ny ansøgningsrunde er allerede åben.

Efter nærlæsning af 100 ansøgninger har Københavns Kommune i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening udvalgt 24 projekter, som bliver tildelt penge fra kommunens såkaldte biodiversitetspulje. Pengene gives til projekter, som fremmer biodiversiteten eller forståelsen herfor til gavn for insekter, fugle og smådyr.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig over københavnernes lyst til at tage del i arbejdet med at skabe biodiversitet.

- Det er rigtig vigtigt, at vi får gjort noget godt for biodiversiteten. Der er mange steder i byen, hvor biodiversiteten kan og skal styrkes. Små vilde og grønne oaser vil gøre en stor forskel for både dyr og mennesker i byen. Jeg er rigtig glad for, at københavnerne i så stor stil har taget imod vores invitation til at tage del i arbejdet med et skabe biodiversitet. Kreativiteten har været stor. Nu glæder jeg mig til at se projekterne blive ført ud i livet, siger Ninna Hedeager Olsen.

Også Klaus Mygind, der er SF’s gruppeformand på Københavns Rådhud glæder sig over udsigten til mere biodiversitet i byen.

- Byen skal leve og være hjemsted for massevis af blomster, træer, insekter og fugle. Vi skal have vildheden tilbage i vores by. Det er dejligt, at vi nu får realiseret 24 borgerdrevne projekter. 1000 ansøgninger er meget flot. Vi skal videre af den vej, siger Klaus Mygind.

Socialdemokratiske Marcus Vesterager er helt på linje med sine politiske kolleger.

- Jeg er umådelig glad for, at der har været så stor interesse for puljen, og at vi nu står til at få 24 konkrete projekter, som kan være med til gøre noget for biodiversiteten i København. Vi har længe arbejdet på det her projekt, og det er med stor tilfredshed, at det nu bliver implementeret, og at vores partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening tager form og er med til at gøre vores by grønnere. Jeg synes, at det er vigtigt, at indsatserne for at gøre vores by grønnere ikke altid styres fra rådhuset, men at andre københavnere end os politikere involveres. Interessen for puljen viser, at folk gerne vil være med til at gøre vores by grønnere, siger Marcus Vesterager.

En stor del af de 24 projekter handler konkret om mere grønt og mere biodiversitet i byen, mens nogle projekter handler om undervisning og vidensopbygning. Et enkelt projekt skal forbedre biodiversiteten i vandmiljøet ved Kalvebod Bølge, mens et andet skal sikre bedre ynglevilkår for mursejlere på flere af byens skoler.

Biodiversitetspuljen er et af mange elementer i Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi, som blev sat i gang med vedtagelsen af sidste års budgetaftale, og nu er under udvikling. Strategien skal sikre højere biodiversitet, større artsrigdom og et grønnere København. Det skal blandt andet ske ved et øget fokus på, at biodiversitet bliver en integreret del i arbejdet med at udvikle byen. Udviklingen skal ske i tæt samarbejde med københavnerne.

Københavns Kommune har allieret sig med Danmarks Naturfredningsforening i arbejdet med både biodiversitetsstrategien og biodiversitetspuljen. Konkret har Danmarks Naturfredningsforening hjulpet Københavns Kommune med at vurdere biodiversiteten i de enkelte projekter, der nu tildeles midler.

Ole Damsgaard, næstformand for Danmarks Naturfredningsforening København, siger:

- Det er glædeligt, at der er så stor en interesse for at gøre noget for at fremme naturens mangfoldighed i København. Interessen og det direkte engagement er vigtigt, hvis København skal give sit bidrag til at vende den naturkrise, vi står midt i. Vi håber med de næste ansøgningsrunder at inspirere til en endnu bredere vifte af projekttyper. Her ser vi også gerne, at det våde element i byens natur inddrages i endnu højere grad.

Du kan også søge om midler fra biodiversitetspuljen. Der er 300.000 kr. tilbage i årets pulje. Ansøgningsfristen er 1. september. Frem til og med 2023 er der afsat yderligere 2,3 mio. kr. Til borgerdrevne biodiversitetsprojekter. 

Du kan læse mere om puljen og finde ansøgningskriterier og ansøgningsskema mv. på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk/biodiversitet