Københavns parker skal summe af liv

19.02.2018
Fælles udmelding fra Ø, B, Å, A og F.

Af Ninna Hedeager Olsen (Ø), Mette Annelie Rasmussen (B), Fanny Broholm (Å), Niels E. Bjerrum (A), Lars Weiss (A), Marcus Vesterager (A), Klaus Mygind (F), Ulrik Kohl (Ø)

 

Om få måneder vil tusindvis af københavnere og turister indtage byens parker for at nyde forårets første solstråler. Men i år bliver ikke alt som det plejer. Tidligere har vi fra kommunens side nemlig haft mulighed for at understøtte det gode byliv ved kvit og frit at give tilladelse til salg af eksempelvis is og kaffe fra mobile salgsvogne i parkerne. På samme måde har alle haft mulighed for at holde events, koncerter og lignende, hvilket har sikret en stor variation af oplevelser for københavnere i alle størrelser og byens mange besøgende.

 

Men en afgørelse fra Statsforvaltningen betyder, at vi fremover skal opkræve leje for brug af vores parker, hvis der er tale om en kommerciel aktivitet. Det til trods for at der netop i vores parker er god plads. Søger man derimod om tilladelse til at stå med sin kaffevogn på et fortov eller parkeringsplads uden for parken, hvor der er væsentligt mere kamp om pladsen, så kan vi stadig give tilladelsen til det uden at opkræve leje. Det samme gælder, hvis man vil bruge vores veje til et kommercielt arrangement, til trods for at det ofte vil genere byens mange trafikanter, uanset om de sidder på en cykel, i en bus eller i egen bil.

 

Det mobile gadesalg er ikke kun en gevinst for bylivet. For mange københavnere, der ellers har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, kan det også være en god mulighed for at komme i beskæftigelse.

 

Men værst af alt, så skaber afgørelsen fra Statsforvaltningen et helt unødvendigt bureaukrati, der kommer til at sluge størsteparten af de penge, kommunen fremover skal opkræve.

 

Derfor vil vi som bredt flertal i Teknik- og Miljøudvalget sende en fælles opfordring til regeringen om at ændre på reglerne, så kommunerne får mulighed for at tillade brug af vores parker til kommercielle aktiviteter, på samme måde som vi allerede har mulighed for at tillade det på vores vejarealer.

 

Vi mener dårligt, at regeringen kan nægte os det. I 2016 afviste regeringen os nemlig, da vi henvendte os med et ønske om at få ændret loven, så vi fremover kunne begrænse det mobile gadesalg på Strøget og andre steder i Indre By, hvor det efterhånden er ved at tage overhånd. Dengang lød forklaringen, at regeringen anser det mobile gadesalg for at være godt for konkurrencen. Samme synspunkt må jo gælde, selvom gadesalget sker i vores parker.