Københavns udsatte bydele skal løftes

03.10.2019
365 mio. kr. skal være med til at skabe en by i bedre balance.

365 mio. kr. skal være med til at skabe en by i bedre balance. Det skal ske gennem nye almene boliger og et løft af udsatte boligområder på Nørrebro, Østerbro, i Nordvest og Kulbaneparken. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen bakker op om budgetaftalen, men havde gerne set de udsatte boligområder fylde mere i det endelige budget.

København er en by i vækst men også en by, der deler sig op. Flere områder i byen har flere socialt udsatte og byder på færre muligheder end resten af byen, og den udvikling skal der gøres op med, mener Enhedslisten. Derfor har partiet i de netop overståede budgetforhandlinger kæmpet for at få afsat midler til at skabe en by i bedre balance, og den indsats har kastet 365 millioner kroner af sig.

Særligt på Nørrebro og i det nordvestlige København kommer millionerne til at rulle. I Husum skal der anlægges cykelsti på Gadelandet, så det i fremtiden bliver langt mere trygt for bløde trafikanter at komme rundt i nabolaget. Investeringen baner vej for mulige millioninvesteringer fra Landsbyggefonden, og den spiller sammen med adskillige andre indsatser i de syv udsatte boligområder, der optræder på regeringens ghettoliste. Indsatser som samlet set skal være med til at sikre, at byen ikke har boligområder på statens ghettoliste i 2030. Derudover skal der også sættes gang i udarbejdelsen af kvarterplaner for Aldersrogade og Bispeparken, som er første skridt forud for igangsættelsen af områdefornyelser i de to kvarterer. Alle sammen vigtige poster i budgettet mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

- København er allerede i dag en opdelt by, og det skal vi have gjort op med. Derfor har det været afgørende for Enhedslisten, at de udsatte byområder er blevet prioriteret i budgettet for 2020. Vi har brug for, at København er en by i balance, hvor der både er plads til høj som lav. Med budgettet for 2020 forsøger vi at skabe en bedre balance i byen, men vi når langt fra i mål. Jeg havde gerne set, at de udsatte bydele fyldte mere i det endelige budget, end det er tilfældet, siger Ninna Hedeager Olsen.

På Østerbro kan naboerne til Lundehustorvet se frem til et nyt mødested og byrum, når torvet opgraderes og udvides, så det i fremtiden bedre kan anvendes til fx torvedage og andre begivenheder. Med bedre muligheder for ophold skal Lundehustorvet invitere beboerne i de nærliggende boligområder Emdrup Vænge og Ryparken ud i byen, så medborgerskabet i det udsatte byområde styrkes.

I området omkring Nørrebro Station kan naboerne også forvente et løft. Lyngsies Plads får i fremtiden bedre belysning. De nye gadelamper skal være med til at øge trygheden i området omkring Nørrebro Station. Samtidig kan nørrebroerne se frem til, at Basargrunden bliver lokalområdets nye centrale, grønne og fleksible bytorv med opholdsrum til forbipasserende og omstigende fra bus, tog og metro. Selvom det altså er gode nyheder, havde teknik- og miljøborgmesteren gerne set, at der var sket mere:

- Nørrebroerne har længe påpeget, at der er behov for en større indsats omkring Nørrebro Station, og det ærgrer mig, at der ikke har været større lydhørhed for de tryghedsfremmende og sociale tiltag i området, siger Ninna Hedeager Olsen.

For at skabe en sammenhængende by er der også sat 280 mio. kr. af til almene boliger. Det svarer nogenlunde til 600 almene ungdomsboliger og 800 almene familieboliger.

- Helt overordnet er det ikke et budget, der for alvor er nødvendigt at fejre for Enhedslisten. Vi får taget hul på et løft af de udsatte byområder, men de er ikke blevet prioriteret højt nok. Det ærgrer mig, at vi ikke kunne komme længere ved forhandlingsbordet. Vi bakker op om budgetaftalen for 2020, men jeg så gerne at flere partier støttede mere helhjertet op om vores kamp mod uligheden, siger Ninna Hedeager Olsen.

Borgmesteren glæder sig over, at det lykkedes at finde penge til forbedring af trafiksikkerheden Frederiksborgvej, hvor beboerne oplever stor utryghed, fordi der køres hensynsløst i området, ligesom hun er glad for midlerne til toiletter og en cykelsti gennem den kommende Kulbaneparken. Ninna Hedeager Olsen er også tilfreds med, at Green Teams-ordningen, som får unge og voksne i beskæftigelse i udsatte byområder, er forlænget.