Københavnsk kamp mod sundhedsskadelig luftforurening er en realitet

20.04.2018
Borgerrepræsentationen har vedtaget forslag, som gør op med regeringens passive politik overfor den sundhedsskadelige luftforurening.

Sundhedsborgmester Sisse Marie Welling (SF) og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) fik torsdag aften vedtaget et ambitiøst medlemsforsalg i Københavns Borgerrepræsentation, der skal bane vejen for, at københavnerne for fremtiden skal kunne indånde den københavnske luft uden at skulle frygte for deres helbred.

Indsatsen indeholder blandt andet en årlig undersøgelse af luftforureningen og dens kilder i København, opsætning af kommunale NO2/partikelmålere på forureningsudsatte lokaliteter i byen. Herudover vil Borgerrepræsentationen gøre tallene fra målerne tilgængelige for københavnerne, så de eksempelvis kan vælge at cykle af de mindst forurenende gader.

”Luftforureningen er hvert år skyld i mange hundrede københavneres død, mens flere tusinde bliver syge af astma, luftvejslidelser, hjertesvigt og lungekræft. Problemet skyldes i høj grad de ultrafine partikler fra dieselbiler, som tusindvis af københavnske cyklister og fodgængere hver dag indånder på deres vej gennem byen. Den del af forureningen mangler vi viden om, og jeg er glad for at et flertal nu vil afdække problemets omfang,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Fremsættelsen af medlemsforslaget er en konsekvens af regeringens manglende ambitioner ift. grøn omstilling og ren luft i de københavnske gader, som er faldet Københavns sundhedsborgmester for brystet: ”Det kan ikke være rigtigt, at vi som en anerkendt grøn cykelby skal se til mens 1.700 borgere i hovedstadsområdet hvert år dør for tidligt på grund af luftforurening. Vi kan ikke længere sidde på hænderne og vente på, at Christiansborg rykker. Vores tålmodighed er brugt op”, siger sundhedsborgmester, Sisse Marie Welling (SF).

Det er forventningen, at de kommunale partikelmålere vil kunne dokumentere, at den sundhedsskadelige luftforurening fortsat overskrider grænseværdierne i EU´s luftkvalitetsdirektiv. På den måde vil de data, som opsamles med partikelmålerne, og som indgår i den nye årlige undersøgelse, kunne bruges til lægge pres på regeringen. For selvom byen bryster sig af at være en grøn cykelby, så er biltrafikken stigende og københavnerne udsættes dagligt for store mængder sundhedsskadelig luftforurening.