Københavnske grundejere skal igen stå for renhold af fortove

23.05.2018
Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler politikerne at tilbageføre ansvaret for renhold af fortovene til grundejerne fra 1. januar 2019

For at øge tilfredsheden med renholdet i København, har grundejerne i de centrale dele af byen siden 1990’erne været pålagt at betale kommunen for renhold af fortovene fremfor selv at stå for opgaven. Ordningen har virket efter hensigten og øget kvaliteten af renholdet. Det skyldes, at fortove, cykelstier og vejbaner er blevet renholdt af kommunen på samme tid, hvorved man undgår, at affaldet blæser rundt mellem kommunen og private grundejere. Men grundejere har været utilfredse med prisen. Og nu viser et udbud af en tredjedel af fortovsordningen, at private entreprenører er parate til at løfte opgaven billigere, end forvaltningen kan.

Teknik- og Miljøudvalget skal mandag den 28. maj tage stilling til, om de ønsker at fastholde fortovsordningen. I så fald vil kommunen på grund af udbuddet enten være forpligtiget til at lade et privat firma stå for renholdet eller at finansiere renholdet af fortovene via kommunekassen.

”Jeg så helst at kommunen finansierede renhold af fortove på samme måde som man gør på Frederiksberg. Men jeg anser det ikke for realistisk, at vi kan finde de mange millioner, det vil kræve, med de økonomiske udfordringer, regeringen har skabt for København. Derfor bliver vi nødt til at tilbageføre ansvaret til de enkelte grundejere. Det får desværre stor betydning for de dygtige medarbejdere, der i dag står for renhold af fortovene. Det er jeg personligt rigtig ked af,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Forvaltningen anbefaler politikerne at droppe fortovsordningen, så grundejerne igen skal stå for renhold af fortovene. Allerede i dag står grundejerne for at rydde sne og bekæmpe ukrudt, og de kan med fordel overtage det samlede ansvar. Derved undgår man også, at kommunen bliver et fordyrende mellemled i kontrakten mellem grundejerne og de private renholdelsesfirmaer.

Ernst & Young foretog i 2013 en revisionsmæssig undersøgelse af fortovsordningens priser og konkluderede, at de private grundejere ikke blev opkrævet for høje priser. Teknik- og Miljøforvaltningen deltog selv i det netop gennemførte udbud med et såkaldt kontrolbud. Kontrolbuddet er lavere end de priser, forvaltningen i dag udfører opgaven til. Det skyldes allerede besluttede men endnu ikke fuldt ud realiserede effektiviseringer som en ny arbejdstidsaftale og brug af løvblæsere. Forvaltningen har derfor igangsat en ekstern undersøgelse af, hvorvidt der skal ske en tilbagebetaling til grundejerne. Eventuelle udgifter hertil vil skulle findes til efterårets budgetforhandlinger, hvor der også skal findes op imod 35 mio. kr. som fortovsordningen på grund af udbuddet er underfinansieret med frem til årsskiftet. Udvalget vil få forelagt en indstilling om eventuel tilbagebetaling til grundejerne før sommer. Forvaltningen har samtidig sat gang i en undersøgelse af effektiviseringspotentialet på de øvrige driftsopgaver med bl.a. renhold af cykelstier, veje, pladser og parker. Det er der dog umiddelbart ikke noget, der tyder på.

En stor del af oplysningerne i sagen er fortsat fortrolige, da de vedrører en endnu ikke afsluttet udbudsprocedure. Eksempelvis må der ikke oplyses nærmere om priserne på de forskellige bud.