Krav til restaurationer skal skabe bedre balance i byen

04.12.2018
Generende larm fra restaurationer skal begrænses, så københavnerne kan holde ud at være i egne hjem.

Det går godt i restaurationsbranchen. Ifølge Horesta er restauranterhvervet i bedre form end nogensinde før, og det smitter af på bylivet i København, når mange mennesker bruger byens rum til enten at komme fra A til B, til ophold på byens pladser, eller når de nyder godt af de mange udendørs serveringssteder i hovedstaden. Men det spirende byliv har også en bagside, for med spillesteder, restauranter og diskoteker i en tætbebygget storby følger også larm og støj, som særligt er til gene for naboerne.

Problemerne opstår ofte, når festen rykker fra serveringsstederne og ud på gaden, men den del af problemet er det politiets opgave at håndtere. Til gengæld kan kommunen skride ind, hvis der bliver spillet høj musik uden hensyntagen til naboerne, og det skal en nye restaurationsforskrift som Teknik- og Miljøudvalget godkendte på deres møde 3. december hjælpe med at sikre. Fremover skal alle restaurationer, som spiller højere end baggrundsmusik, som udgangspunkt skal have etableret en lydsluse, så musikken holdes indendørs. Desuden skal alle anlæg, som spiller højere end baggrundsmusik også plomberes, og så vil det ikke længere være tilladt at spille musik udendørs. Og der er behov for de skærpede krav til restaurationerne, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

- Vi har de senere år mærket en stigning i antallet af klager over støj fra nattelivet, og når københavnerne henvender sig, skal vi selvfølgelig lytte til dem. Vi sætter pris på et levende byliv, men byens beboere skal stadig kunne holde ud at være i egne hjem. Det kan de nye krav være med til at sørge for, siger Ninna Hedeager Olsen.

Forskriften har været i høring i tre måneder, og undervejs er der kommet input fra både borgere og brancher. Mens beboerne er positive over for ændringerne, har virksomhedsejerne omvendt været meget kritiske På baggrund af de indkomne svar fra begge sider har kommunen justeret forskriften, så etablering af lydsluser kun gælder ved nyetablering, samt hvis kommunen konstaterer gener ved gentagne og/eller markante overskridelser af støjgrænserne i omgivelserne. Og det har været vigtigt at lytte til begge parter, mener Ninna Hedeager Olsen:

- Vi har brug for at få skabt en bedre balance, og det gør vi bedst ved at tage hensyn til begge sider. Nu skærper vi kravene, men det samtidig gjort klart for branchen, at det er muligt at få dispensationer, hvor det giver mening. Enhver beslutning vil bero på en konkret vurdering, så brancheorganisationerne behøver altså ikke at frygte, at vi skyder med spredehagl her, siger Ninna Hedeager Olsen.

De mange høringssvar viser også, at ’festen i gaden’ lader til at være det største problem i dag. Den reviderede restaurationsforskrift giver ikke kommunen mulighed for at skride ind over for støj fra folk på offentlige arealer. Det er altså stadig politiets opgave at sørge offentlig ro og orden.