Kulsort trafikudspil fra regeringen

24.01.2019
Regeringen lover hovedstaden en vitaminindsprøjtning, men der er ikke meget grønt over forslagene på trafikområdet

Med sit udspil om udviklingen af hovedstaden frem mod 2030 lader regeringen privatbilismen spille en hovedrolle med udsigt til milliardinvesteringer i havnetunnel, en ny Motorring 5 og udvidelser af de eksisterende motorveje. Samtidig vil regeringen slække betragteligt på kravet om, at nye store erhvervsbyggerier skal ligge tæt på en station. Men det er en fuldstændig fejlagtig tilgang til fremtiden, mener teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ninna Hedeager Olsen (EL):

”Tidligere har regeringen skubbet på bilsalget ved at nedsætte registreringsafgiften. Og med den nye plan for udviklingen af trafikken i hovedstadsområdet fortsætter regeringen med at gøre bilen til det foretrukne valg for pendlerne fremover. Det er kulsort og den helt forkerte vej at gå. Det vil blot forværre problemerne med luftforurening, trængsel og udledning af CO2. I stedet burde regeringen satse på bedre forhold for cyklisterne og på bedre og billigere kollektiv transport,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Udspillet er nærmest klinisk renset for løfter om investeringer i den grønne infrastruktur. Eksempelvis er behovet for at skabe en net af letbaner og supercykelstier på kryds og tværs af hovedstadsregionen ikke nævnt med et ord. Det blev ellers fremhævet af Trængselskommissionen som nødvendige investeringer, hvis man vil nedbringe trængslen, luftforureningen og udledningen af CO2 i hovedstadsområdet.

”Det er meget tydeligt, at regeringen fører et ideologisk korstog mod de miljøvenlige transportformer. De handler bevidst mod alle anbefalinger fra førende trafikforskere, når de ikke satser mere på cykler og kollektiv transport. Og det klinger derfor hult, når regeringen kalder sig grøn og påstår, at de vil gøre noget for at nedbringe luftforureningen og udledningen af CO2. Planen er jo nærmest direkte miljøfjendsk,” mener Ninna Hedeager Olsen.

Også opbakningen til affredningen af flere grønne områder i København får hårde ord med på vejen.

”I sit udspil taler regeringen meget om vigtigheden om bynær natur. Alligevel er regeringen parat til at affrede dele af Amager Fælled, Stejlepladsen og et område ved Selinevej. Alle tre steder er værdifulde grønne områder for mange københavnere,” siger Ninna Hedeager Olsen.