Kvarterplan sætter rammerne for udviklingen af Haraldsgadekvarteret

19.11.2021
Den kvarterplan skal sikre, at kvarteret socialt, fysisk og kulturelt udvikler sig og bevæger sig væk fra statussen som udsat byområde.

Haraldsgadekvarteret på ydre Nørrebro byder både på levn fra 1900-tallets store industriarbejdspladser, blandet arkitektur, flere store uddannelsesinstitutioner og naturligvis boliger. Alt sammen er med til at skabe et mangfoldigt og sammensat nabolag, men den brogede blanding af indhold hjælper ikke til at skabe sammenhæng i kvarteret, og brede asfaltavenuer giver plads til vanvidskørsel og afskærer sammen med togbanen samtidig området fra den omkringliggende by. Derfor fokuserer kvarterplanen blandt andet på byrum, trygge trafikforbindelser og begrønning af kvarteret.

- Der er en lokal efterspørgsel på at få gjort op med de problemer, som den fragmenterede udvikling af Haraldsgadekvarteret har ført med sig, og det skal vi naturligvis støtte op om fra politisk side. Området har en masse kvaliteter at byde på, og med bedre og mere tryghedsskabende byrum og et mere grønt udtryk får kvarteret et løft, som det fortjener, siger Ninna Hedeager Olsen.

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads vil på baggrund af en solid borgerinddragelse blandt andet arbejde med en videreførelse af Nørrebroruten fra Tagensvej gennem kvarteret til Vibenhus Runddel. Projektet skal skabe en tydelig, tryg og oplevelsesrig rute ind i og gennem kvarteret og samtidig bidrage til at øge trygheden i nogle af kvarterets utrygge byrum. Udvalgte brede gader skal begrønnes, og på den sydlige del af Lersø Parkallé skal der skabes bedre opholdsmuligheder i grønne omgivelser. Teknik- og miljøborgmesteren er glad for, at de lokale har valgt at involvere sig i områdefornyelsen:

- Kommunen kan have gode ideer om, hvad et kvarter kan have behov for, men det er nu engang de lokale beboere, som kender området bedst. Derfor er jeg både glad og taknemmelig for, at de lokale nørrebroere bruger tid og energi på at skabe varige ændringer i Haraldsgadekvarteret, så vi får de helt rette løsninger til netop dette område. Jeg glæder mig til at følge udviklingen de kommende år og se forandringerne blive til gevinster for nabolaget, siger Ninna Hedeager Olsen.

Udover byrum og begrønning m.m. vil områdefornyelsen også have fokus på kultur, sundhed og fællesskaber samt at skabe et fundament for bedre livschancer og bedre uddannelse for børn og unge i lokalområdet. Områdefornyelsens vision er, at Haraldsgadekvarteret skal være et oplevelsesrigt, sammenhængende, grønt og mangfoldigt kvarter. Beboerne skal trives i det nære trygge naboskab og i kvarterets fællesskab. Kvarteret skal forbinde bydelene Østerbro, Nørrebro og Bispebjerg.

Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til kvarterplanen mandag d. 22. november. Områdefornyelsen ved Skjolds Plads har en samlet rådighedsramme på 78,8 mio. kr.