Linjerne er lagt for Pio Parken

25.09.2020
Giver politikerne grønt lys til udkastet, kan naboer, skoleelever og besøgende se frem til en ny attraktiv skolepark på omkring 16.500 m2.

Den oprindelige del af Sydhavnen gennemgår store forandringer i disse år. Nær Scandiagade er et erhvervsområde på vej til at blive omdannet til et bykvarter med boliger og serviceerhverv, og i Sydhavnens hjerte arbejdes der intenst på den kommende metrostation. Og nu kan sydhavnerne også se frem til, at Pio Parken midt i kvarteret bliver til virkelighed. Teknik- og Miljøforvaltningen har netop fremlagt et projektforslag til politikerne i kommunens Teknik- og Miljøudvalg, som byder på mange nye tilbud til sydhavnerne.

Pios Plæne ved hjørnet af Borgmester Christiansens Vej og Louis Pios Gade bliver ny adgangsvej til Ellebjerg Skole og skal fungere som bindeled mellem den nye skolepark og det øvrige sydhavnskvarter. I selve parken anlægges tre mindre multifunktionelle baner i form af en kunstgræsbane, en multibane og en streetbane til løbehjul, skateboards og rulleskøjter. Tæt på skolens hovedindgang placeres en ny amfi-scene, og centralt i parken anlægges et areal med træer og beplantning, som kan bruges til naturrelaterede lege- og læringsmiljøer. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser store potentialer i den kommende skolepark:

- Der har i flere år været et udtalt ønske om en samlet løsning for området omkring Ellebjerg Skole, som i dag er nedslidt, opdelt og til tider utrygt. De udfordringer håndterer projektforslaget rigtig godt ved at gøre området til et tilløbsstykke for både skolebørn og beboere med masser af forskellige attraktioner. Med Pio Parken får Sydhavnen et parkmæssigt løft, som den fortjener, siger Ninna Hedeager Olsen.

Projektforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med lokalområdet og Kgs. Enghave Lokaludvalg, som er meget begejstret for projektet i dets nuværende form. Den lokale arbejdsgruppe Pio Park-gruppen har ligeledes udtrykt fuld opbakning til projektforslaget, og det glæder alt sammen teknik- og miljøborgmesteren:

- Når vi planlægger byens udvikling, er det vigtigt, at vi tager de lokale med på råd, så vi får lavet de løsninger, som er efterspurgt lokalt. Pio Parken bliver til på det store arbejde, som de lokale har lavet sammen med områdefornyelsen, lokaludvalget og kommunen. Det er dejligt at se, at alle er enige om, at projektet har fundet sin rette form. På den baggrund bør der heller ikke være politisk uenighed om løsningsforslaget, og derfor forventer jeg da også, at det bliver til virkelighed, siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle projektforslaget mandag d. 28. september.