Lovforslag om elløbehjul vækker glæde på Københavns Rådhus

19.12.2019
Bliver lovforslaget vedtaget, kan kommunerne selv bestemme, om man ønsker udlejning af elløbehjul fra kommunal grund.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) er kommet med et lovforslag, som skal sikre, at elløbehjul i fremtiden ikke flyder i gaderne, som det har være tilfældet det seneste år. Blandt andet lægger transportministeren op til, at kommunerne selv får lov til at bestemme, om man i det hele taget ønsker elløbehjul til udlejning på kommunal grund, og det er sød musik i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) ører:

- Allerede før den daværende transportminister satte gang i sit forsøg, advarede vi mod det kaos, der ville opstå i København, men vi talte for døve ører. Derfor er det fantastisk at se, at Benny Engelbrecht har lyttet til vores bekymringer og erfaringer og nu lader det være op til det kommunale selvstyre at tage beslutninger om, hvorvidt elløbehjul til udlejning skal være en del af gadebilledet. Det skal transportministeren have stor ros for. Vi mangler stadig at nærstudere forslaget for at se, om vi har input til yderligere forandringer, men det ligner en tidlig julegave til københavnerne, og jeg håber og forventer selvfølgelig, at der er opbakning til lovforslaget på Christiansborg, siger Ninna Hedeager Olsen.

I begyndelsen af 2019 ændrede det københavnske gadebillede sig. Med et trylleslag tillod den daværende transportminister en forsøgsordning, som tillod udlejere at opstille elløbehjul på gader og stræder landet over. Det betød, at fodgængere og cyklister pludselig skulle tage sig i agt for de motoriserede transportmidler, både når de var i brug, og når de stod opstillet til udlejning overalt i bybilledet. På forhånd havde Københavns Kommune sammen med andre kommuner og interesseorganisationer advaret mod det medfølgende kaos, men der var ikke lydhørhed hos den daværende regering. I stedet blev faldulykker og sammenstød en del af hverdagen i trafikken i København. Det skal der gøres op med nu, mener Ninna Hedeager Olsen:

- Løbehjulene har været et kæmpe problem i København. Udlejerne har kun haft øje for profit, og på den baggrund har de opstillet rækker af løbehjul på både fortove og cykelstier til fare for trafiksikkerheden og til stor gene for fremkommeligheden. Vores manglende handlemuligheder har skabt store frustrationer hos københavnerne, og det har jeg fuld forståelse for. Nu ser det endelig ud til, at vi kan komme københavnerne i møde og gøre noget ved problemet, og jeg glæder mig til, at der kommer mere styr på situationen i København, siger Ninna Hedeager Olsen.