Luftforurening: Københavnerne indånder høje værdier af ultrafine partikler hver dag

10.10.2019
Både indfaldsvejene til København og Indre By har høje værdier af ultrafine partikler.

For et år siden begyndte Google at måle luftforeningen på de københavnske veje. Baggrunden var et ønske om en egentlig kortlægning af byens luftkvalitet på helt lokalt niveau, og derfor har Googles Street View-bil kørt Københavns gader tynde med avanceret luftmålingsudstyr monteret. Den indsamlede data viser blandt andet et betydeligt niveau af de såkaldt ultrafine partikler med meget stor lokal variation fra gade til gade.

Samtidig viser målingerne, at indfaldsveje som f.eks. Folehaven og Lyngbyvejen kan have op mod 10 gange højere niveauer af ultrafine partikler end mere stille veje i fx brokvarterne. Det er vigtigt at understrege, at målingerne er et øjebliksbillede på stedet og derfor ikke nødvendigvis siger noget om den generelle luftforurening i den enkelte gade.

Det står også klart, at Indre By har højere værdier af ultrafine partikler sammenlignet med brokvarterene, og flere steder ligger Indre By på niveau med de mest trafikerede veje i København. Den nye viden viser et behov for en skærpet indsats, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

- Det er første gang, vi får denne viden om de ultrafine partikler i byen, og den viden skal vi bestemt tage alvorligt og handle på. Det er tidligere blevet anslået, at de ultrafine partikler kan være medvirkende årsag til, at 500 københavnere årligt dør for tidligt. For mig at se er målingerne en tyk streg under behovet for at skride ind over for biltrafikken, som tydeligvis er en stor kilde til luftforurening og dermed til fare for fx de mange cyklende og gående københavnere. Vi er nødt til at handle, siger Ninna Hedeager Olsen. Borgmesteren peger på, at det er nødvendigt at få nedbragt biltrafikken i København for at sikre ren luft i landets hovedstad.

På Børsgade foran Christiansborg er der målt op til ca. 20.000 partikler/cm3. På mere stille gader som Oehlenschlägergade og de trafikregulerende dele af Nørrebrogade måles værdier omkring 4.000 partikler/cm3.

Hidtil er Københavns luftforurening blevet målt af Miljøstyrelsens tre luftmålestationer forskellige steder i byen. Men samarbejdet mellem Google, Aarhus Universitet, universitetet i Utrecht og Københavns Kommune om Air View-projektet har nu givet kommunen et billede af hele byens forureningsgrad gade for gade. Alle vejstrækninger er kørt igennem mindst tre gange, og i praksis er de mere befærdede strækninger besøgt op mod 30 gange. Dette giver et indblik i forureningsniveauerne, og kvaliteten af målingerne vil efterfølgende blive valideret af forskere på Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og universitetet i Utrecht, Holland.

Googles chef for det såkaldte Earth Outreach-program, Karin Tuxen-Bettmann, siger:

- Vi vil alle gerne indånde ren luft. Men for at kunne få det, er det helt afgørende at have fyldestgørende viden at handle ud fra. I Google ligger det os meget på sinde at bruge teknologien til at udvikle samfundet i en bæredygtig retning, og derfor er vi glade for at vi har kunnet bidrage til at skabe konkrete nye indsigter. København er i lang tid gået foran med at sætte ambitiøse klimamål og er derfor en vigtig partner for at løse den globale udfordring med at sikre ren luft.

Ninna Hedeager Olsen vil præsentere resultaterne i forbindelse med den igangværende C40-konference. Københavns Kommune vil sammen med byplanlæggere og forskere forsøge at omsætte den nye viden til konkrete, bæredygtige tiltag.