Miljøvurdering spænder ikke ben for trafikplan på Nørrebro

19.02.2019
Arbejdet med trafikplanen for Indre Nørrebro blev udsat, da man manglede en miljøvurdering af projektet. Nu er vurderingen kommet.

Trafikken er intens på gaderne på Indre Nørrebro. Titusindvis af gående, cyklende og bilister færdes hver dag i det, der i daglig tale er defineret som ’den sorte firkant’. For at fredeliggøre denne den af Indre Nørrebro vedtog Borgerrepræsentationen for tre år siden en trafikplan, som skulle fredeliggøre området. Den blev dog sat på pause, da Miljø- og Fødevareklagenævnet slog fast, at en miljøscreening af planen var nødvendigt. For en sikkerheds skyld valgte Teknik- og Miljøforvaltningen at få udarbejdet en langt mere omfattende miljøvurdering, som nu er klar, og umiddelbart ser det ikke ud til, at den sætter en kæp i hjulet for trafikplanen.  Det sætter teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) pris på:

- Jeg er glad for, at miljøvurderingen ikke spænder ben for trafikplanen, så vi hurtigst muligt kan fortsætte det arbejde, vi har sat i gang. Vores mål med trafikplanen er at gøre Indre Nørrebro bedre at bo i og mere sikker at færdes i. Jeg har en klar forventning om, at planen bliver genvedtaget af Teknik- og Miljøudvalget, siger Ninna Hedeager Olsen.

Det var særligt beboere i Wesselsgade, der var bekymrede for projektets ændrede støj- og miljøpåvirkning, da en mindre del af trafikken i fremtiden vil blive ledet af denne gade. Miljøvurderingen har taget højde for beboernes bekymringer og foreslår trafikchikaner, nedsættelse af hastigheden til 15 km/t på en delstrækning, fartdæmpende tiltag og støjreducerende beplantning ved Wesselsgade. Tiltag som allerede er indarbejdet i anlægsprojekt.

Trafikplanen løser en række trafiksikkerhedsproblemer og skal stoppe gennemkørende trafik og reducere biltrafikken i kvarteret med 25-30%. Planen skal nu genbehandles i Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar, før arbejdet kan genoptages.