Mindre biltrafik og mere grønt kan få københavnerne til at gå mere

24.09.2018
Det viser Københavns Kommunes nye Bylivsregnskab, som samtidig understreger, at ønsket om grønne omgivelser er steget kraftigt de seneste år

Når københavnerne går en rask tur hen til bussen, supermarkedet eller ned og hente børn er det ikke kun godt for den enkeltes helbred. Samfundsøkonomiske beregninger viser nemlig, at samfundet tjener 7,64  kr., hver gang der bliver gået en kilometer i København navnlig på grund af sundhedseffekterne.

Og skal man have københavnerne til at gå mere, ja så skal der mere grønt og færre biler til. En spørgeskemaundersøgelse i Københavns Kommunes nyeste Bylivsregnskab viser, at 79 pct. vurderer, at flere grønne stier og grønne omgivelser generelt kan få dem til at gå mere. Derudover vurderer 63 pct., at mindre biltrafik vil få gang i fodtøjet, og derefter er det bedre luftkvalitet og en renere by, der kan motivere københavnere til at gå mere.

- Bylivsregnskabet viser tydeligt, hvor vi skal sætte ind, hvis vi skal opfylde vores vision om, at flere går mere i byens rum. Derfor ser jeg gerne København udvikle sig i en mere grøn retning, som tager store hensyn til og indrettes efter fodgængere og andre bløde trafikanter. Fodgængere bidrager til at skabe en levende og tryg by, og det er nemt, gratis og sundt at komme rundt til fods, siger teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL).

I alt bliver hver femte tur med start og stop i Københavns Kommune foretaget til fods. Transportvaneundersøgelsen fra DTU viser, at gang er hovedtransportmidlet til den kollektive trafik og en stor andel af turene til københavnernes daglige gøremål som fx indkøb. Ligesom i 2013 og 2015 er det fortsat ’grønne ruter og stier’ og ’grønne omgivelser’, som københavnerne vurderer vil kunne få dem til at gå mere, og ønsket om grønne ruter er steget med 30 pct. siden Københavns Kommune begyndte at spørge i 2010.

En ny optælling af trafikken omkring Søerne understreger tydeligt ønsket om rolige og grønne omgivelser. Den viser nemlig, at der er dobbelt så mange fodgængere på den vestlige side af søerne som på den østlige side, hvor man som gående går langs med kørebanen.

Spørger man københavnerne, hvorfor de i nogle tilfælde vælger cyklen eller bilen frem for at gå, lyder de hyppigste svar, at de foretrækker at cykle, eller at de har for travlt til at gå.

- Gang er en lidt underprioriteret transportform i København sammenlignet med andre storbyer, og jeg ser frem til, at vi for første gang får sat specifikke mål for gang med Kommuneplan 2019. Vi ved, at tid er et vigtig parameter for valg af transportmiddel, og derfor skal vi arbejde målrette med at skabe flere genveje for fodgængerne til knudepunkter som stationer og skoler, så de hverken  tvinges ud på store veje eller ad store omveje, når de skal gå,” siger Ninna Hedeager Olsen.