Nørrebro og Nordvest tilgodeset med fysiske løft i budgetforhandlingerne

10.09.2021
Frederiksborgvej fredeliggøres og får et grønt præg, og på Sigynsgade og Krakas Plads etableres tryghedsskabende byrum.

I flere år har beboerne omkring Frederiksborgvej ønsket sig store forandringer af den asfaltbarriere, som isolerer Bispeparken fra det omkringliggende kvarter. Frederiksborgvej fremstår nemlig uattraktiv og inviterer med sin brede vejprofil til forhøjet hastighed hos bilister og for visse også til hensynsløs kørsel. Det skaber utryghed i nabolaget, men det bliver der heldigvis gjort noget ved i fremtiden. Partierne bag årets budgetaftale er nemlig enige om at afsætte 24,7 mio. kr. til begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er godt tilfreds med resultatet:

- Ved at omdanne Frederiksborgvej får vi løst adskillige problematikker på én gang. Vi skaber øget tryghed blandt de bløde trafikanter og får samtidig bragt både hastighed og støj fra trafikken ned. Derudover skaber vi et godt grundlag for et bedre byliv og en bedre sammenhængskraft i kvarteret, og det skal alt sammen være med til at skabe en varig positiv udvikling af området. Jeg havde gerne set, at vi havde fundet penge til den store model, men jeg er trods alt glad for, at vi nu alle kan se frem til et varigt løft af Frederiksborgvej. Forhåbentlig kan vi i en fremtidig budgetaftale finde midler til den sidste del, siger Ninna Hedeager Olsen.

For at gøre plads til brede byrum langs kirkegårdsmuren ved Bispebjerg Kirkegård er det nødvendigt at nedlægge op til 54 parkeringspladser på Frederiksborgvej. Pladsen skal bruges til dobbelte trærækker, opholds- og aktivitetsinventar, en mindre plads, varieret bynatur og stemningsskabende belysning. Samtidig skal der også oprettes trafiksikre krydsningspunkter på den trafikerede vej, som i dag har ringe krydsningsmuligheder.

På Sigynsgade og Krakas Plads kan nørrebroerne se frem til forandring. Som en del af budgetaftalen er der sat penge af til trygge, grønne og aktive byrum, som skal fungere som nyt socialt mødested for både naboer og udefrakommende. I dag fremstår områderne nedslidte, og der er udfordringer med unge, der skaber utryghed og uro. Ved at skabe et markant byrum med en særlig atmosfære og plads til leg, ophold og aktivitet er planen at gøre de nye mødesteder til attraktioner for hele byen, og det skal være med til at trække området videre i den rigtige retning. Ninna Hedeager Olsen glæder sig til, at området får nyt at byde på:

- Ydre Nørrebro har en masse at byde på, men dele af kvarteret trænger til et fysisk løft. Med de nye byrum gør vi Aldersrogadekvarteret endnu mere attraktivt for både børn, unge og voksne, og samtidig skaber vi bedre forhold for de bløde trafikanter. Tiltagene taler godt ind i de forandringsplaner, der er lagt for kvarteret, og jeg er rigtig glad for, at der er politisk opbakning til Enhedslistens ønske om at investere i de kvarterer, som trænger mest, siger Ninna Hedeager Olsen.

Udover midler til de fysiske tiltag i områderne er der også sat penge af til implementering af forandringsplanerne for Bispeparken og Aldersrogade. Erfaringer viser, at der er et stort behov for at afsætte kommunale ressourcer til implementeringen, så de mange planlagte projekter koordineres, og den nødvendige dialog med boligorganisationer, beboere og områdets øvrige interessenter fastholdes igennem hele implementeringsperioden. I alt er der afsat 2,1 mio. kr. til implementering af forandringsplanerne.

Partierne bag budgetaftalen har ligeledes sat penge af til belysning af den øst-/vestgående cykel- og gangsti, der løber langs Fæstningskanalen mellem Tingbjerg og Nørre Gymnasium. Her vil der blive etableret lav stibelysning langs den 600 meter lange rute. I dag kan stien opleves utryg efter mørkets frembrud, og cyklister og gående kan føle sig nødsaget til at tage en omvej for at undgå den mørke rute. I fremtiden vil stien altså kunne bidrage til at binde bydelen bedre sammen og øge trygheden i området. Det endelige valg af en løsning vil bero på lokale ønsker og interesser, herunder lokaludvalg, beboere/kolonihaveejere og borgere, der benytter stien. Projektet har en værdi af 1,1 mio. kr.