Nu er krav om genanvendelse af byggematerialer en realitet i København

20.09.2019
Københavns kommunale byggerier skal fremover screenes for at klarlægge mulighederne for genanvendelse af byggematerialer.

Klimaet betaler en høj pris, når alt fra vuggestuer til plejehjem skyder op i hovedstaden, hvor der i disse år er særligt pres på byggeriet. Omkring 40 pct. af samfundets bidrag til den globale opvarmning kan nemlig relateres til byggeriet, og sektoren står samtidig for 30 pct. af vores affaldsproduktion ifølge en rapport fra Teknologisk Institut. Derfor er det nødvendigt med klimavenlige tiltag i kommunale byggeprojekter.

Og Københavns Kommune har ifølge teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) et særligt ansvar for at trække byggesektoren i en grønnere retning, end det er tilfældet i dag:

- De seneste to år har vi sat anlægsprojekter i gang for knapt 6,9 mia. kr., og det har konsekvenser for klimaet. Derfor skal vi begynde at stille krav om langt højere genanvendelse af byggematerialer, end det er tilfældet i dag. Derfor er jeg glad for, at fremtidens kommunale byggerier på baggrund af krav fra Enhedslisten nu skal screenes for at klarlægge mulighederne for genanvendelse af byggematerialer. Det giver os mulighed for at prioritere den grønne dagsorden, og det er selvfølgelig den vej, vi skal, siger Ninna Hedeager Olsen.

Den nye tilgang til genanvendelse af byggematerialer i kommunale byggeprojekter er en realitet, efter Borgerrepræsentationen i aftes endeligt behandlede Enhedslistens forslag om genanvendelse og genbrug af byggematerialer og cirkulær økonomi. Efter længere tids politisk debat fandt Enhedslisten blandt andet flertal for, at der i dette og næste år udvælges et antal relevante byggeprojekter, hvor genanvendelse og genbrug af byggematerialer indarbejdes som kriterium/krav i udbudsmaterialet. Dermed kan både byggesektoren og kommunen gøre sig erfaringer, som kan skabe grundlag for en grønnere fremtid for byggeriet, og det glæder teknik- og miljøborgmesteren:

- Byggesektoren beder os i dag om at stille krav om genanvendelse, så vi sammen kan få udviklet den cirkulære økonomi, som skal være grundlaget for fremtidens kommunale investeringer. Nogen er nødt til at gå forrest, og hvis når vi bryster os af at være en klimavenlig kommune, så skal vi også være klar til at tage det første skridt. Enhedslisten ønsker at skabe mærkbare forandringer, og her er genanvendelse af byggematerialer et skridt i den rigtige retning, siger Ninna Hedeager Olsen.

Borgmesteren hæfter sig ved, at 30 pct. af de bygherrer, der stiller krav om genanvendelse af byggematerialer, ifølge analysen fra Teknologisk Institut ikke har haft meromkostninger. Analysen er omtalt på Ejendomswatch.dk. Her giver Teknologisk Institut også udtryk for, at de store bygherrers krav og forventninger en afgørende drivkraft for den cirkulære økonomi i byggeriet.

De seneste to år har Københavns Kommune sat anlægsprojekter i gang for knapt 6,9 mia. kr., og i 2019 er der budgetteret med byggeri for langt over 3,2 mia. kr..