Nu indvies fremtidens gårdhave i Askøgade

14.08.2020
I Askøgade er gården forandret til et godt eksempel på, hvordan håndtering af regnvand kan forenes med fornyelsen af et nedslidt gårdmiljø.

Ligesom andre store byer står København over for en række store udfordringer som følge af klimaforandringerne. Gårdhaven ved Askøgade er sammen med gårdhaverne ved Straussvej i Sydhavnen og Tomsgårdsvej i Nordvest de første eksempler på fremtidens gårdhaver, som bidrager til at klimatilpasse København. De tre projekter demonstrerer, hvordan regnvand kan opmagasineres og tilbageholdes og være med til at danne smukke og stemningsfulde gårdhaver med fx søer, kanaler, væksthus og dyrkningsområder til glæde for beboerne.

I gårdhaven i Askøgade er der blandt andet etableret et nedsænket dalstrøg, der sikrer, at gårdrummet kan håndtere en skybrudssituation. I det sammenhængende regnvandssystem forsinkes og styres tagvandet, så det kan bruges til vanding og leg, før det siver ned og tilbageholdes fra den eksisterende kloak. Resultatet er blevet en frodig og grøn gårdhave, som samtidig kan håndtere store mængder nedbør. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er stolt af projektet:

- Klimaforandringerne skal tages alvorligt, og det gør vi, når vi ruster København til at stå imod de voldsomme skybrud, som vi har oplevet helt tæt på gennem en årrække nu. Samtidig forsøger vi at gøre regnvandet til en ressource, som det er tilfældet i gårdhaven på Askøgade, så beboerne får noget ud af vores investeringer i at sikre kældre og kloakker mod store mængder regnvand. Gården i Askøgade er et godt eksempel på samarbejde mellem kommune og københavnere, som er til gavn for både by og beboere, og jeg er stolt af resultatet, siger Ninna Hedeager Olsen.

Kom og vær med til at indvie gårdhaven ved Askøgade
Sammen med Østergården inviterer Københavns Gårdhaver i Teknik- og Miljøforvaltningen lokale beboere til indvielse af Fremtidens Gårdhave ved Askøgade fredag d. 21. august fra kl. 16.00 til 17.30.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen deltager, og det vil være muligt at besøge gårdhavens boder og høre mere om gårdhavens arkitektur samt regnvandshåndtering. Der vil desuden være aktiviteter for børn, og under hele arrangementet er der forfriskninger, grillpølser og is.

Teknik- og Miljøforvaltningen følger de gældende retningslinjer ift. covid-19 og sørger for håndsprit. Hvis antallet af mennesker når en vis størrelse, vil forvaltningen sørge for, at der ikke bliver lukket flere mennesker ind til arrangementet.