Ny boligsocial helhedsplan klar for dele af Bispebjerg

30.08.2021
Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ønsker samtidig investeringer i områderne.

Kigger man på Bispebjerg gennem tabeller og grafer, kan man konstatere, at flere nabolag falder ind under paraplybetegnelsen ”udsatte byområder”. Sammenlignet med resten af kommunen er det blandt andet for få, der tager en ungdomsuddannelse efter grundskolen, og for mange der er uden for arbejdsmarkedet. Derfor skal den boligsociale helhedsplan understøtte et fagligt løft for børn og unge og på forskellige måder forberede unge til beskæftigelse og uddannelse. Samtidig skal planen også styrke sammenhængskraften og medborgerskabet i kvarteret, og så skal kriminalitetsforebyggelsen styrkes.

Men ifølge teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) bør den boligsociale indsats ikke stå alene. Derfor vil hun under de kommende budgetforhandlinger kæmpe for, at der bliver investeret massivt i byens udsatte byområder:

- Boligsociale helhedsplaner er vigtige redskaber, når vi skal have løftet de dele af vores by, som er blevet ladt i stikken alt for længe. Men vi er samtidig nødt til at investere i varige forandringer som fx begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej. Det kan øge trygheden og give bydelen et fysisk løft, som kan smitte af på de boligsociale indsatser, og derfor håber jeg, at vi sammen med de andre partier kan løfte de dele af Bispebjerg såvel som andre byområder i København, som har et behov, under de kommende budgetforhandlinger. Vi er forpligtede til at få gjort op med uligheden i København, og det gør vi bedst gennem brede indsatser og investeringer, siger Ninna Hedeager Olsen.

Ifølge den nye helhedsplan skal Nordvest blive en tryggere og mere attraktiv bydel, hvor områdets beboere i højere grad drager nytte af de ressourcer og tilbud, som boligforeninger, kommune, lokalt erhvervsliv og frivillige organisationer råder over. Med fysiske renoveringer og strategiske byrumstiltag skal der ifølge visionen skabes steder og byrum, hvor folk kan mødes på kryds og tværs.

Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til den boligsociale helhedsplan mandag d. 30. august.