Ny budgetaftale: trafikken bliver grønnere - og mere sikker for cyklister og gående

10.09.2021
Det er lykkedes at lave markante forpligtende aftaler om trafikkens bidrag til at Københavns klimaplan.

Med den netop lukkede budgetaftale har politikerne i København sat penge af til blandt andet hastighedsnedsættelser, flere el-bilpladser og en række forbedringer af trafiksikkerheden for cyklister og gående på flere strækninger i byen. Sammen med øvrige klimatiltag skal disse grønne trafikinitiativer bidrage til en CO2-reduktion på 14.500 ton i 2025. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen sætter pris på, at der nu endelig er en bred politisk anerkendelse af, at trafik og klima hænger tæt sammen: 

- Grøn mobilitet spiller en vigtig rolle i kampen for klimaet, og vi kan ikke nå vores mål om at blive Co2-neutrale i 2025 uden løsninger i trafikken. Samtidig får vi også en bedre by med mindre trængsel og luftforurening, når trafikken bliver grønnere. Derfor er jeg superglad over, at vi nu har fået en aftale, som sigter efter at reducere trængsel og få flere til at skifte bilen ud med cyklen, siger Ninna Hedeager Olsen.

Et af de væsentligste værktøjer bliver hastighedsnedsættelser på fordelingsgader, bydelsgader og lokalgader, som der samlet er sat 90 mio. kroner af til. Hastighedsnedsættelser er allerede indført flere steder, og Ninna Hedeager Olsen ser frem til at udbrede dem i resten af byen frem mod 2025:

- Lavere fart er både det bedste middel mod alvorlige ulykker for cyklister og fodgængere - og et af de bedste midler til at reducere trafikkens CO2-udledning. For jo lavere hastigheder, vi tillader, jo mere oplagt vil det være at lade bilen stå.

Der er afsat i alt 4,6 mio. kroner til en trafikø på Indre Nørrebro. Af øvrige grønne løsninger kan blandt andet nævnes omdannelse af 5.000 eksisterende parkeringspladser til el- og delebilspladser, 15 nye tidsbegrænsede parkeringszoner på tværs af byen med tidsbegrænset parkering på 3 timer – og helt overordnet på klima også en plan for, hvordan kommunen kan understøtte de københavnske virksomheder i at genanvende deres affald.

Udover de grønne forandringer, skal byens veje – og især der hvor de bruges af skolebørn - forbedres, så det bliver mere sikkert at færdes for gående og cyklister. Det sker blandt andet ved krydset ved Krogebjerg/Jyllingevej i Vanløse, Frederiksborgvej i Nordvest, Bavnehøj Allé i Kgs. Enghave og Saxtorphsvej i Valby, hvor beboerne længe har efterspurgt initiativer til at øge trafiksikkerheden, får et løft. Ninna Hedeager Olsen glæder sig over nu at kunne komme de ønsker i møde: 

- Byen skal være tryg og sikker at færdes i, ikke mindst for de mange små københavnere, der går fra og til skole. Vi har længe haft fokus på de her strækninger, og derfor er jeg glad for, at der nu er fundet midler til at lægge handling bag ordene, siger hun.