Ny cykelforbindelse skal knytte Nørrebro og Nordvest tættere sammen

23.09.2020
En ny stiforbindelse under jernbanen skal både gøre det lettere for gående og cyklende at komme fra Nørrebro til Nordvest og vice versa.

I årevis har der lokalt på Nørrebro og i Nordvest været ønske om at skabe en forbindelse mellem Lygten på den ene side af jernbanen og det store grønne område i Mimersparken og efterfølgende Mjølnerparken på den anden. Og nu ligger et projektforslag klar til politisk behandling, som skal skabe tryghed og masser af liv i Mimersparken og nærområdet. Med en 12 meter bred cykel- og gangpassage skabes en naturlig forbindelse mellem Nordvest og Nørrebro, som samtidig sammenkobler tre af byens grønne cykelruter. Samlet set ser teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) store potentialer i løsningen:

- S-togssporene skaber i dag en hård opdeling af Nørrebro og Nordvest, og den mur skal vi have lavet hul i. Med en genvej til de bløde trafikanter giver vi beboerne i Nordvest bedre adgang til Mimersparken, som samtidig får nye faciliteter, og Nørrebroerne en genvej til Nordvest. Samtidig skaber vi mere liv i både Mimersparken og Mjølnerparken som giver større tryghed i nærområdet, og dermed vil Nordvestpassagen betale sig selv tilbage på mange måder. Jeg håber, at der er flertal for at komme dette store lokale ønske i møde, siger Ninna Hedeager Olsen (EL).

For at skabe tryghed i og omkring den kommende passage vil et større areal foran sænkes til niveau med passagen. Her skal etableres grønne pladser for at skabe liv og åbenhed ved den nye genvej for at gavne den oplevede tryghed. Af samme årsag arbejdes der også særligt med belysning af både tunnel og pladser.

Hos Nørrebro Lokaludvalg er der glæde at spore over projektforslaget. Formand Mogens ”Mugge” Pedersen siger:

- Jeg glæder mig til, at der nu snart kommer en passage til nordvest. Det har vi arbejdet på en lang årrække. Det kommer til at binde bydelene bedre sammen og give flere en nem adgang til Mimersparken.

Og hos Bispebjerg Lokaludvalg ser man også frem til, at projektet bliver til virkelighed. Formand Alex Heick siger: 

- Cyklismen er en stor del af fremtiden, og derfor er Bispebjerg Lokaludvalg glade for, at det omsider lykkes med Nordvestpassagen. Med passagen og de cykelruter som det afføder (Fasanvejruten, Hareskovruten og en rute til Utterslev mose) bliver Nordvestpassagen en enorm vigtig del af Københavns samlede cykelstinet.

For at begrænse bortkørsel af jord fra terrænreguleringen, vil en del af jorden fra udgravningen blive genanvendt til at etablere en højderyg i Mimersparken, som vil give parken et mere varieret præg, end det er tilfældet i dag. Projektforslaget for Nordvestpassagen indeholder også et skybrudsprojekt, som skal reducere oversvømmelser af omkringliggende bygninger. Her skal passagen og dele af cykel- og gangforbindelsen og tilstødende opholdsarealer anvendes til opmagasinering af regnvand under skybrud.

Teknik- og Miljøudvalget behandler projektforslaget mandag d. 28. september.