Ny stor bevilling til Naturpark Amager skal få endnu flere københavnere til at bruge naturen

15.04.2020
Lokale og Anlægsfonden har besluttet at bevillige seks millioner kroner til et ekstra løft af det aktive friluftsliv.

Udvidelsen af Naturpark Amager med nye hovedindgange og samlingssteder for naturoplevelser er allerede undervejs med støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv. Og nu har Lokale og Anlægsfonden bevilliget seks millioner kroner til at opgradere to af de kommende nedslagspunkter – hovedindgangen ved DR Byen og samlingsstedet ved Havneslusen. Det bliver en gevinst for byen, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

”Det er allerede meget populært blandt københavnerne at bruge naturen aktivt. Ved at involvere Lokale og Anlægsfonden fortsætter vi de gode takter, der er i fornyelsen af naturparken, som understreger områdets unikke natur og på fornemste vis binder byen og fælleden sammen. Det sker stadig på naturens præmisser, men nu bliver der bare endnu bedre muligheder for at bruge området, og det synes jeg er en stor gevinst for byen og for københavnerne,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Udvidelsen imødekommer ønsker fra lokale brugere som løbere, skoler og rollespilsgrupper om blandt andet bedre grejdepoter til at opbevare udstyr, flere opholdsmuligheder, stenrev og nye træer, der forbedrer biodiversiteten samt flere nye læringsfaciliteter. Samlet set skal projektet skabe nye muligheder for alle, lige fra foreninger og familier, til naturvejlederen med en hel skoleklasse, fortæller udviklingskonsulent Jens Øyås Møller fra Lokale og Anlægsfonden:

”Hovedindgangen ved DR Byen og samlingsstedet ved Havneslusen er flotte eksempler på, hvordan man med et stærkt arkitektonisk greb og en grundig brugerinvolvering kan skabe tilgængelige natur- og friluftsoplevelser for alle, på kanten af storbyen”, siger Jens Øyås Møller.

Inden udvidelsen kan blive til virkelighed, skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget d. 20. april tage stilling til, om man vil tage imod bevillingen fra Lokale og Anlægsfonden. Hvis det ikke bliver tilfældet, fortsætter projektet i sin oprindelige udformning.