Ny trafikanalyse giver grønt lys til trafiksanering i Indre By

19.08.2020
Det kan lade sig gøre at gennemføre flere store udviklingsprojekter i Indre By, uden at trafikken går i hårdknude, viser en ny analyse.

Over de senere år har flere store udviklingsprojekter for Indre By i København været oppe at vende. Alle vil potentielt påvirke trafikken i bydelen, og derfor har politikerne ønsket at få en samlet analyse af, hvordan de forskellige projekter vil påvirke trafikken.

Den analyse er nu klar – analysen for trafikafvikling i Metropolzonen undersøger blandt andet, hvordan en  bypark foran Tivoli, overdækning af Banegraven ved Vesterport med en eventuel lukning af  Hammerichsgade og en fortsat delvist bilfri Vester Voldgade vil påvirke hinanden samt hvilke muligheder,  der er for at afhjælpe de trafikale udfordringer, som opstår, hvis veje i området lukkes for trafik.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen vil ikke lægge sig fast på, hvilke konkrete projekter, der kan gennemføres. Men hun hæfter sig ved, at det ikke er umuligt at nedlægge selv væsentlige vejstrækninger. Det er positivt nyt for folk, der ønsker et grønnere København, siger hun: 

- Skridt for skridt kommer vi tættere på at kunne skabe en samlet grøn indgangsport til København, som  vægter cykler og gående frem for biler. I mine øjne viser analysen, at det kan lade sig gøre at lukke for  biltrafik – også på veje, som vi normalt tænker er for store og vigtige – uden at det får uoverstigelige konsekvenser for trafikken. Netop muligheden for at nedlægge vejarealer er afgørende for, at trafikken i byen kan blive bæredygtig. For  det er ikke nok i sig selv at fjerne biler, hvis man ikke samtidig giver vejarealerne andre funktioner, siger Ninna Hedeager Olsen: 

- Når der er for meget vej til få biler, sætter bilisterne bare farten op. Det har vi for eksempel set under  corona, hvor der har været en stigning af vanvidskørsel i København. Derfor er det afgørende, at vi både får  reduceret biltrafikken og samtidig omdanner vejareal i en grønnere og mere cykelvenlig retning. 

Ninna Hedeager Olsen anerkender, at der også vil være udfordringer forbundet med de store projekter.  Blandt andet peger analysen på, at det vil blive nødvendigt at omlægge busruter, hvilket vil lægge pres på  gader, der ligger omkring de strækninger, som lukkes.  

- Selvfølgelig vil der være nogle knaster, og vi skal finde løsninger på blandt andet at omdirigere busruter og  sikre fortsat tryg fremkommelighed for cyklister. Men overordnet synes jeg, analysen viser, at der er en tydelig grøn vej for det indre København – nu er det vores opgave som politikere at blive ved med at følge den, 
siger hun.