Nye almene boliger på vej i Valby

27.02.2020
Kulbanekvarteret kan snart få både flere almene boliger og en tryggere og mere cykelvenlig forbindelsesvej til Grønttorvsområdet.

Der kan være op til 11.000 kvm nybyggede, almene boliger på vej i Kulbanekvarteret i Valby. Her er områdefornyelsen allerede i fuld gang med at skabe aktiviteter, fællesskab, grønne områder og en bedre infrastruktur, og nu har en bygherre, Bonava Danmark, bedt om tilladelse til at opføre en række boligkarreer i kvarteret.   Der vil kunne bygges op til 45.000 kvm boliger, og der vil fra politisk side blive stillet krav om, at 25 pct. er almene.  

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er positivt indstillet overfor et nybyggeri under forudsætning af, at en fjerdedel bliver almene boliger: 

”Boligpriserne i København er på et voldsomt niveau. Hvis vi skal forhindre helt almindelige københavnere i at blive skubbet ud af byen, skal der bygges markant flere almene boliger, så vi får en blandet by med gode, billige boliger,” siger hun.

I forbindelse med byggeriet vil Bonava Danmark også ændre den østlige del af den lokale færdselsåre Kulbanevejs forløb, så der bliver bedre sammenhæng mellem Kulbanekvarterets oprindelige boliger, Grønttorvet, det planlagte nybyggeri og den nye park, Kulbaneparken, som er ved at blive etableret i regi af områdefornyelsen. Og den idé sætter teknik- og miljøborgmesteren pris på:  

“Der er et stort ønske lokalt om at få ændret på Kulbanevej, og jeg er glad for, at Bonava ser konstruktivt på de lokale behov i forbindelse med projektet. En ændring af den østlige del af Kulbanevej vil kunne styrke sammenhængskraften mellem det nye byområde på Grønttorvet og de eksisterende kvarterer omkring Kulbaneparken, og det er præcis, hvad der er brug for. Det skal Bonava have stor ros for,” siger Ninna Hedeager Olsen. 

Ændringen vil også betyde, at det stykke af Kulbanevej, hvor vejen møder Retortvej, og hvor der i dag er dårlige oversigtsforhold, vil blive nedlagt. Derudover vil der blive etableret cykelsti og fortov på begge sider af Kulbanevejs nye stykke, der skal afløse den utrygge udmunding i Retortvej.  

Det har længe været et lokalt ønske at højne trafiksikkerheden på Kulbanevej, og derfor støtter Valby Lokaludvalg omlægningen.  Formand for Områdefornyelsen Kulbanekvarterets styregruppe, Inge Grønlund, har boet i kvarteret i over 50 år og glæder sig over udviklingen:  

”Tænk, at vores store arbejde med udviklingsplanen tilbage i 2017 nu bærer frugt. Med opførelsen af 45.000 kvm boliger på det uudnyttede areal kommer Kulbanekvarteret til at hænge meget bedre sammen med resten af byen, og jeg glæder mig over flere beboere i kvarteret. Det betyder rigtig meget for mig, at nybyggeriet er med til at løse det farlige knudepunkt ved krydset Retortvej og Kulbanevej, som beboerne i kvarteret er meget utrygge over – og at løsningen samtidig skaber en god forbindelse mellem kvarteret og Grønttorvet,” siger hun.