Nye regler skal skabe bedre balance mellem byliv og boliger

09.01.2019
Med udkastet forsøger udvalget at finde balancen mellem det at bo i byen og feste i byen. Forslaget er i høring frem til 5. februar.

Det kan være svært at gøre alle tilfredse, når der skal træffes beslutninger om antallet af og ikke mindst graden af støj fra musikarrangementer på gader og stræder i København. På den ene side ønsker de københavnere, der bor rundt omkring de populære pladser, nogenlunde ro til faktisk at kunne bo i deres hjem, mens koncertarrangører og festglade københavnere gerne ser endnu flere muligheder for at kunne tage del i det pulserende byliv, de mange arrangementer fører med sig.

I et forsøg på at finde en fornuftig balance vedtog Københavns Borgerrepræsentation i foråret 2017 derfor en forskrift for udendørs musikarrangementer. Forskriften har siden da reguleret antallet af og volumen fra koncerter på pladser i det meste af København. Reglerne er efter et år blevet evalueret og videreudviklet med grundig inddragelse af beboere, lokaludvalg, publikummer, koncertarrangører og professionelle lydfolk.

I det nye udkast lemper man på nogle punkter, men strammer på andre. Samlet set vil der på 11 mindre pladser i nærhed af beboelse tillades et lydniveau på op til 80 dB målt ved nærmeste facade. Det svarer til at der kan afholdes lettere livekoncerter i stil med Jazz Festivalens arrangementer. Indre By holdes fri for tilladelser til disse høje lydniveauer (Nytorv dog undtaget), og dermed vil scenariet understøtte et politisk ønske om en større spredning af byens arrangementer. I Indre By vil det maksimale lydniveau blive 70 dB (dog 75 dB på Kgs. Nytorv og 80 dB på Nytorv og Frue Plads). Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) understreger, at det ikke har været en let opgave at pege på den ene løsning frem for andre:

- Den grundige inddragelse af de mange interessenter har ikke overraskende vist, at der er tale om meget modsatrettede interesser. Sådan er det også som politiker, når vi både skal tage hensyn til naboerne rundt om vores populære pladser og så ønsket om et mangfoldigt byliv i vores storby. Nu er det igen tid til at høre københavnerne og de mange aktørers holdning. Først herefter vil vi træffe en endelig beslutning i udvalget, siger Ninna Hedeager Olsen.

Efter udvalgets ønske er både Søren Kierkegaards Plads og Bibliotekshaven ved Det Kgl. Bibliotek tilføjet til listen over pladser, så der dermed åbnes for flere musikarrangementer i byen. Samtidig arbejdes der nu med differentierede støjgrænser på Musiktorvet, Blågårds Plads og Litauens Plads, fordi en del af de forventede arrangementer vil være lokale arrangementer med lavere støjniveau, fx børnesang. Flere steder er der også skruet op for dB-grænsen, mens forvaltningen foreslår at sætte niveauet til 70 dB i Fælledparken frem for 80 dB, da Rigshospitalets patienter er en særligt følsom gruppe, og antallet af arrangementer er højt.

På Rådhuspladsen, Designmuseets Have, Christiansborg Slotsplads samt Fælledparkens Dansepladsen og Pavillonen er der ikke loft over antallet af musikarrangementer.

Forskriften er i høring frem til 5. februar og kan findes her: https://blivhoert.kk.dk/hoering/revision-af-forskrift-udendors-musikarra...

Mødemateriale m.m. forefindes her: https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/1712201...