Østergro på nippet til at være reddet

16.09.2019
Hvis politikerne vil acceptere en dispensation, kan tagfarmen på Østerbro fortsætte uhindret.

Der har længe været usikkerhed om tagfarmen ØsterGROs fremtid, men nu er en løsning endelig klar. Kommunen har nemlig modtaget et ønske om anvendelsesændringer af bygninger fra ejeren af ejendommen, og det betyder, at det nu er muligt for politikerne ved dispensation fra lokalplanen at fastsætte et parkeringskrav, som er mindre end de 29 parkeringspladser, som ellers har været krævet til ejendommen i tidligere byggetilladelser. Det skyldes, at den ændrede anvendelse giver kommunen mulighed for at behandle ønsket om færre parkeringspladser efter planloven, hvor den hidtidige behandling har skullet ske efter byggeloven. Med planloven i hånden er der bedre muligheder for at give dispensation, og det er nøglen til, at ØsterGRO nu kan reddes.

Forvaltningen vurderer, at 17 parkeringspladser dækker det konkrete behov for besøgende og beskæftigede i bygningerne med de nu ansøgte anvendelser, og det antal parkeringspladser er der plads til på grunden. Sørger ejeren for at etablere de 17 parkeringspladser, bør ØsterGROs fremtid altså være sikret. Derfor er teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) nu rigtig godt tilfreds:

- Det har været et enormt stort ønske fra alle politikerne i udvalget at finde en løsning og redde ØsterGRO, og Teknik- og Miljøforvaltningen har gjort alt, hvad den kunne for finde en løsning indenfor lovens grænser, der levede op til det politiske ønske. Det har været utroligt svært, men heldigvis har ejeren af bygningen nu ansøgt om anvendelsesændringer, som baner vejen for bevarelsen af ØsterGRO på den nuværende lokation. Jeg har en klar forventning om, at ØsterGRO hermed er reddet, og det kan jeg kun være fuldt ud tilfreds med, siger en glad Ninna Hedeager Olsen.

Da politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i begyndelsen af 2018 skulle tage stilling til et tillæg til en lokalplan for Omøgade på Østerbro, var det blandt andet for at give mulighed for at lovliggøre restauranten på taget af en bygning, da denne anvendelse ikke var tilladt efter den gamle lokalplan. Taget har hidtil været godkendt til bilparkering.

Politisk var der enighed om at lade ØsterGRO fortsætte på taget på Østerbro, men grundet et forpligtende lovkrav om 29 parkeringspladser var der ikke noget at stille op. Kravet om erstatningsparkeringspladser skulle indfris, hvis ØsterGRO skulle lovliggøres ud fra de givne omstændigheder. Kravet stammer fra byggeloven, og antallet kan kun nedjusteres, hvis der søges om anvendelsesændringer på ejendommen, hvorefter et nyt parkeringsbehov undersøges.

Nu har ejeren af bygningen søgt om anvendelsesændringer for for- og sidehuset, og kort fortalt betyder det, at forvaltningen nu får mulighed for at dispensere fra lokalplanens parkeringskrav, fordi parkeringsbehovet skal vurderes på ny, når anvendelsen ændres.

ØSterGRO har i perioden fra 27. maj 2014 til 31. januar 2016 kunnet fungere lovligt som tagfarm, fordi forvaltningen gav en midlertidig dispensation fra parkeringskravet. Men da forvaltningen ikke havde mulighed for at forlænge den midlertidige tilladelse, blev sagen taget op politisk med henblik på lovliggørelse af ØsterGROs indretning.

Teknik- og Miljøforvaltningen har løbende afholdt møder og været i dialog med iværksætterne bag ØsterGRO og bygningsejeren for at kunne vejlede omkring mulige løsninger.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til sagen mandag.

For yderligere information kontakt pressekonsulent Andreas Hein på tlf. 51 36 44 94.