Omfattende tryghedskortlægning af københavnske børns skoleveje

26.10.2020
Københavnske skolebørn og deres forældre bliver i de kommende uger hørt i en storstilet undersøgelse om tryghed i trafikken.

Hvis flere børn skal op på cyklen, er det afgørende, at de føler sig trygge i trafikken. Derfor skal det både være sikkert og føles trygt at cykle og færdes til fods i København. De kommende uger spørger Teknik- og Miljøforvaltningen derfor forældre til skolebørn i Københavns Kommune og elever fra 6.- 9.- klasse om deres oplevelse af trafikal tryghed. Den storstilede undersøgelse har form af et spørgeskema og et kort, hvor børn og forældre kan sætte en prik og markere steder på vej til skole og fritidsaktiviteter, der føles utrygge.

”Trafiksikkerhed hænger ikke altid sammen med den oplevede tryghed, og det er vigtigt, at børn føler sig trygge ved at cykle og gå til skole og fritidsaktiviteter – også selvom de bor i en storby. Derfor er det afgørende, at børn og forældre får mulighed for at blive hørt, så vi kan få gode input til at indrette byen mere trygt. Det er også helt afgørende, hvis vi vil gøre cyklen til det naturlige valg for de børn og unge, som i fremtiden skal på kryds og tværs af København,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder allerede med at gøre skolebørn trygge i trafikken som et supplement til trafiksikkerhed. Ved flere skoler har forvaltningen bl.a. besluttet at ensrette trafikken i morgentimerne, så det bliver mere overskueligt og trygt for børnene at færdes ved skolen.

Ved bl.a. Damhusengens Skole i Vanløse skete det efter en god dialog mellem skole, forældre og Københavns Kommune. Og det er helt rigtigt, for det er skolerne, forældrene og børnene, der bedst ved, hvad der er brug for lokalt, lyder det fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, der derfor er glad for, at undersøgelsen bliver så bred.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å) mener også, at det er vigtigt at kortlægge utrygheden, så børn fortsat har lyst til at cykle: 

”For rigtig mange børn i København er cyklen det foretrukne transportmiddel, når de skal til og fra fritidsaktiviteter. Sådan skal det blive ved med at være. Desværre er vejene stadig præget af tætkørende biler med høj hastighed, som gør det utrygt for dem at færdes på veje og cykelstier. Derfor er det vigtigt, at vi nu, i samarbejde med børnene og deres forældre, undersøger og kortlægger de steder, hvor de oplever utryghed på vejene. Sådan sikrer vi, at børnene fortsat får lyst til at hoppe på cyklen, når de færdes i København.”   

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) er også glad for undersøgelsen:   

”Det er vigtigt, at byens børn og unge kan komme trygt til deres lokale skole. Også de, som vælger at cykle eller tage turen til fods. For både store og små er der åbenlyse fordele for helbredet og miljøet ved at cykle eller gå frem for at tage bus eller bil, og derfor er tryghedskortlægningen en rigtig god ide,” siger han.   

For sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) er det også vigtigt, at de københavnske børn får gode cykelvaner:

”I København er cyklen den hurtigste vej gennem byen, men også det sundeste valg for både os selv og miljøet. Som kommune skal vi forsat arbejde for, at cyklen er det nemme og sunde valg. Vi ved nemlig, at de sunde vaner bliver grundlagt i barndommen. Det er derfor slet ikke ligegyldigt, om vores børn får sat sig i sadlen og taget den daglige tur til skole – det gør en stor forskel.”

Forvaltningen oplyser, at undersøgelsen potentielt kan nå ud til 74.000 københavnske børnefamilier.