Panel skal sikre København som blandet by med gode, billige boliger

06.01.2020
Nyt panel skal komme med anbefalinger, der kan understøtte de politiske målsætninger om København som en bæredygtig boligby.

 

Der har længe været stort pres på det københavnske boligmarked. År efter år stiger indbyggertallet med 10.000 nye københavnere. Det stiller krav om flere boliger, og man skal ikke spejde langt, før byggekraner indikerer, at her er endnu et byggeri i gang. Men mange af de nye boliger ligger i en særdeles høj prisklasse. Det betyder, at København bevæger sig i retning af at blive en lukket klub for folk med mange penge på kontoen eller høj kreditværdighed i banken.  

For at imødegå denne udvikling har Teknik- og Miljøforvaltningen nedsat et rådgivende panel, som skal komme med anbefalinger til, hvordan København også i fremtiden bliver en sammenhængende by med gode, billige boliger. Og behovet er stort, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, der er formand for panelet:  

- Vi ser en trist tendens til, at de billige lejligheder i København forsvinder. Samtidig er regeringen klar til at rive gode, billige almene boliger ned i vores udsatte byområder og erstatte dem med dyre ejerboliger. Når de billige boliger forsvinder, betyder det, at en stor del af befolkningen ekskluderes fra det københavnske boligmarked, og det er afgørende nødvendigt få lavet om på den udvikling. Københavns skal være en hovedstad for alle, siger Ninna Hedeager Olsen.  

Panelet kommer til at dække både den almene sektor, forskningsmiljøet, rådgivere, bygherrer og ejendomsudviklere, og dermed er bygge- og boligsektoren bredt repræsenteret. Panelet skal byde ind med viden og anbefalinger om gode, billige boliger, bæredygtige byggematerialer, lokalplanlægning, byfornyelse og byudvikling. For direktør for FB-gruppen Hans Bo Hyldig, som blandt andet står bag det nye byggeri på Grønttorvet, giver det god mening at tage del i arbejdet med at udvikle København i den rigtige retning:  

- Vores erfaringer viser, at den bedste by er en blandet by. Vi har som mennesker godt af at møde mennesker i vores hverdag, der ikke altid ligner os selv. Samtidig er det vigtigt, at alle boliger bygges ud fra et langsigtet perspektiv i høj kvalitet uanset ejerform. Det har været vores vision på Grønttorvet i Valby, hvor bæredygtighed og fællesskaber går hånd i hånd på tværs af boligtyper, så bydelen bliver en bydel for alle uanset baggrund. Vi bakker op om flere almene boliger, men vi vil også søge at afdække, om der er andre veje til boliger, der er til at betale. I vores optik er andelsboligen en oplagt mulighed. Jeg ser frem til at indgå i arbejdet i det nye panel, som borgmesteren har sammensat. Vi kan altid lære af hinanden og blive klogere til fordel for samfundet og det enkelte menneske, der leder efter den rigtige bolig, siger Hans-Bo Hyldig. 

Og det er afgørende for sammenhængen i København, at man ser nærmere på den nuværende udvikling, hvis byen skal rumme høj som lav. Det mener Anne Hedegaard Winther, erhvervs-PhD-stipendiat 

- Rigtig mange ønsker at bo i byen, hvilket øger presset på boligmarkedet og får både bolig- og grundpriser til at stige. Derfor er det enormt vigtigt, at man tager stilling til, hvilken by man ønsker, at København skal være – både i forhold til befolkningssammensætning, virksomheder, faciliteter, byrum osv. Og hvis man ønsker en blandet befolkningssammensætning, hvor der også er plads til personer med lave og middel-indkomster, er det selvsagt nødvendigt at sørge for, at der findes boliger, som disse befolkningsgrupper har råd til at bo i. Det er bare lettere sagt end gjort i det nuværende marked. Derfor er det vigtigt at diskutere de muligheder og værktøjer, der findes og at klarlægge de behov, der er, siger Anne Hedegaard Winther.