Parkering i rabat skaber problemer i landets største byer

09.03.2020
I København skaber det problemer for trafiksikkerheden. Lovgivningen bør rulles tilbage, mener borgmesteren.

Normalt er det sådan, at gående holder til på fortovet, cyklende færdes på cykelstien, og bilisterne bliver på vejene. Men efter et flertal i Folketinget i 2017 gav bilisterne lov til at parkere bilen i yderrabatten, kan de bløde trafikanter ikke længere i samme grad føle sig sikre.

For når bilister øjner chancen for at parkere gratis i rabatten for at fortsætte med bus, tog eller metro ind til Indre By, går turen nu gerne ind over en befærdet cykelsti eller fortove for at ende på fx grusarealer, som nu de facto er blevet til parkeringspladser. I både 2018 og 2019 skred Københavns Kommune ind over for problemet ved at forbyde standsning og parkering i rabat ved skiltning på blandt andet Center Boulevard i Ørestad, men siden har de kreative bilister blot fundet nye lommer at parkere bilen i. For Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er situationen uholdbar:

- Med et pennestrøg blev det pludselig lovligt at parkere bilen i rabatten i hele landet, og selvom det måske ikke skaber store udfordringer i størstedelen af byerne, står vi altså med nogle helt reelle og alvorlige problemer i København. Cyklisterne skal pludselig tage højde for, at en travl morgenbilist svinger ind over cykelstien i jagten på en gratis parkeringsplads, og det er altså en uholdbar situation. Samtidig efterlader det os med store udgifter til at rette op på de skader, det kan give på træer og græsarealer, siger Ninna Hedeager Olsen.

Allerede i høringsperioden forud for lovændringen gjorde flere kommuner og interesseorganisationer opmærksom på, at ændringen kunne føre til uhensigtsmæssig adfærd blandt bilisterne. Fx påpegede Københavns Kommune netop, at bilister kunne tænkes at krydse cykelstier i jagten på en parkeringsplads. Transportministeriet fandt det ”helt usandsynligt, at bilisterne skulle finde på ulovligt at krydse en cykelsti og et fortov for at parkere lovligt ved en yderrabat” – en bekymring som i dag er blevet til virkelighed, og som er et stigende problem i hovedstaden.

Også i Aarhus luftede man bekymringer i forbindelse med høringsperioden og gjorde blandt andet ministeriet opmærksom på, at en ændring af loven fx ville betyde, at parkering i byens parker nu pludselig kunne blive lovlig.

Kommunerne kan i dag løse problematikken ved at sætte skilte op, som forbyder standsning eller parkering i rabat. Men det er omkostningstungt at løse problematikken på denne måde, og det gør det mere uoverskueligt at være bilist, når byerne dermed bliver plastret til med forbudstavler. Derfor ønsker Københavns Kommune, at transportminister Benny Engelbrecht ændrer lovgivningen, så det som udgangspunkt igen bliver ulovligt at parkere i rabatten.