Parkeringspladser bliver til grønne byrum i Indre by

24.10.2019
Grønne byrum og cykelparkeringspladser på vej omkring Torvehallerne, hvis politikerne nikker til projektet.

Der skal være mere grønt, flere cykelparkeringspladser, færre biler i gaderne ved Torvehallerne og der er fokus på, at Linnésgade og Rømersgade forbinder Ørstedsparken og Botanisk Have og indgår i fortællingen om Københavns historiske, grønne fæstningsring.

Det er tanken bag et projektforslag, som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til mandag den 28. oktober. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) bakker op om projektet, som involverer plantning af 15 nye træer, tilføjelse af 76 cykelparkeringspladser og nedlæggelse af 32 bilparkeringspladser på Linnésgade og Rømersgade.

- Hvis man tager en tur forbi Torvehallerne i dag, kan man hurtigt se behovet for flere parkeringspladser til cykler, da en del står uhensigtsmæssigt uden for cykelstativerne. København mangler i den grad cykelparkeringspladser, og når vi anlægger flere af dem på bekostning af bilparkeringspladserne, er det også en del af den grønne omstilling. Vi vil gerne have flere til at tage cyklen, og det kræver investeringer i forholdene for cyklister, siger Ninna Hedeager Olsen.

Plantningen af de 15 træer bidrager, udover at begrønne gaderne, til, at man kan etablere en grøn forbindelse mellem Botanisk Have og H.C. Ørstedsparken, som er med til at genskabe Københavns historiske, grønne fæstningsring.

Forvaltningen har afholdt borgermøder, og lokaludvalget er hørt om projektet. Derudover har Jeudan, der ejer Torvehallerne, N. Zahles Skole, Arbejdermuseet og butiksejere på Frederiksborggade været inddraget, da de påvirkes af projektet. Borgermøderne har vist, at der er opbakning til projektet fra de lokale.

- Det er vigtigt, at projekter som dette sker i tæt dialog med dem, det berør, da det er dem, der skal leve med ændringerne. Her har vi talt med lokaludvalget, som bakker op om projektet, og det samme gør jeg, da der i den grad er et behov for at tilføje flere træer og give bedre plads til cykler, siger Ninna Hedeager Olsen. 

Godkender Teknik- og Miljøudvalget projektet på mødet den 28. oktober, forventes det igangsat medio 2020 og ibrugtaget ultimo 2020.