Prioritering af anlægsprojekter udsat

18.12.2018
Teknik- og Miljøudvalget skyder beslutning om anlægsprojekter til det nye år. Borgmester kritiserer forhastet beslutning i Økonomiudvalget.

Mandag aften skulle Teknik- og Miljøudvalget i København have foretaget en næsten umulig prioritering mellem forvaltningens 292 anlægsprojekter, der vil løfte byens udsatte byområder, forbedre trafiksikkerheden, sikre byen mod skybrud og skabe den nødvendige infrastruktur til den hastigt voksende by. Samlet set skulle forvaltningen efter planen have gennemført anlægsprojekter for 1,1 mia. kr. Men anlægsloftet aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i efteråret har sat et stramt loft over, hvor meget en vækstkommune som København må bruge på at sikre de nødvendige fysiske rammer for de mange tilflyttere.

Efter aftalen om anlægsloftet har et flertal i Københavns Kommunes Økonomiudvalg besluttet en fordeling af kommunens anlægsramme mellem de syv forvaltninger. Her blev Teknik- og Miljøforvaltningen blot tildelt et anlægsmåltal på 513 mio. kr.. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) mener, at den beslutning blev truffet, uden at konsekvenserne af den foreslåede fordeling var tilstrækkeligt belyst.

”Partierne bag næste års budgetaftale har hen over hovedet på Enhedslisten besluttet, hvor meget de enkelte forvaltninger skal have lov til at gennemføre af anlægsprojekter i 2019. Beslutningen er desværre truffet, uden at flertallet har sat sig grundigt ind i, hvad konsekvenserne vil være for de enkelte forvaltningsområder. Nu er det så gået op for budgetpartierne, at det stiller Teknik- og Miljøudvalget over for nogle helt umulige valg,” siger Ninna Hedeager Olsen som forklaring på, at flertallet ikke kunne blive enige på mødet mandag aften.

”Havde Økonomiudvalget insisteret på at få klarlagt konsekvenserne for alle forvaltningsområder forud for deres beslutning, så kunne fordelingen mellem forvaltningerne måske være kommet til at se anderledes ud,” vurderer teknik- og miljøborgmesteren.

Partierne bag næste års budgetaftale har besluttet, at der skal være enighed i forligskredsen om de projekter, der skal sættes på stand by. Også det kritiserer Ninna Hedeager Olsen:

”De mange anlægsprojekter er besluttet med vidt forskellige budgetforlig gennem de senere år. Derfor undrer det mig, at partierne bag det seneste budgetforlig mener, at de kan træffe denne beslutning uden om Enhedslisten. Jeg håber, at de lever op til det store ansvar, som denne beslutning efterlader dem med.”