Reaktion på aftale om Teknik- og miljøudvalget budget for 2019

19.11.2018
Ninna Hedeager Olsen er glad for, at budgetpartierne ikke straffer Teknik- og Miljøområdet så hårdt som andre velfærdsområder.

Partierne bag aftalen om Københavns Kommunes budget for 2019 er nu blevet enige om, hvordan de håndterer næste års besparelser inden for Teknik- og Miljøområdet. Behovet for besparelser skyldes blandt andet en mindre indtægt på 12,4 mio. kr. i forbindelse med tilladelse til opstilling af containere på kommunens arealer som følge af ændrede regler. Forvaltningen havde set sig nødt til bl.a. at anbefale at spare på de bemandede toiletter for at håndtere næste års udfordringer. Men flertallet har nu meddelt, at de har fundet alternative sparemuligheder. Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glæder sig til at blive præsenteret for ændringsforslaget mandag.

”Med aftalen om budgettet for 2019 gav partierne store skattelettelser til erhvervslivet ved at gøre behandlingen af byggesager gratis. Samtidig valgte partierne at bruge millioner på billigere parkering. Disse indrømmelser til højrefløjen betyder velfærdsforringelser inden for flere forvaltninger. På socialområdet må en række tilbud til byens mest udsatte borgere lukke næste år. Og i Børne- og Ungdomsudvalget har man på det seneste møde været nødt til at finde besparelser på mere end 30 mio. kr. som følge af budgetaftalen. I Teknik- og Miljøudvalget skulle vi spare 37,5 mio. kr. Jeg er glad for, at partierne bag har fundet en model, hvor vi kan friholde borgernære funktioner som bemandede legepladser og toiletter. Men jeg håber, at Socialdemokraterne har indset, at det betyder velfærdsforringelser på alle områder, når man laver budgetaftaler med højrefløjen fremfor Enhedslisten,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).