Regeringens udspil redder ikke klimaet

09.10.2018
Positivt at regeringen anerkender behovet for en grønnere kurs – men der skal mere til, hvis klimakatastrofen skal afværges.

Med endnu en dyster rapport fra FN’s klimapanel som bagtæppe præsenterede regeringen i dag deres plan for en grønnere fremtid med renere luft og mindre udledning af CO2. I København anerkender teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), at regeringen endelig har indset behovet for et grønt kursskifte. Men inden for transportområdet bør der gøres langt mere for at rykke ved problemets rod, nemlig en stigende privatbilisme, som uanset overgang til el er mere belastende for klimaet end kollektiv transport, cykling og gang. Desuden vil regeringens tiltag ikke løse øvrige udfordringer som trængsel, folkesundhed og trafiksikkerhed.  

”Regeringen skal have ros for langt om længe at anerkende behovet for et større fokus på miljø og klima. Men den seneste rapport fra FN’s klimapanel taler om behovet for en drastisk kursændring. Og her er regeringens fokus på blot at udskifte bilparken og gøre det lettere at være ’grøn bilejer’ langt fra det, der skal til. Vi skal flytte mere af transporten over til endnu mere grønne og pladsbesparende transportformer. De foreslåede initiativer er utilstrækkelige, mens de væsentligste indsatser fortsat mangler finansiering,” siger Ninna Hedeager Olsen.  

Konkret efterlyser Ninna Hedeager Olsen, at regeringen indser, at fremtidens investeringer i infrastruktur bør øremærkes til forbedringer af den kollektive transport- og cykelinfrastruktur fremfor flere motorveje og en havnetunnel. Og så skal bilisterne have et skub over i de miljø- og klimarigtige transportformer ved at introducere roadpricing.  

”Det er desværre tydeligt, at regeringen stadig anser privatbilisme som den mest centrale del af fremtidens transport. Men vi skal have større fokus på fremtidige generationers ret til at overtage en verden uden faretruende klimaforandringer og muligheden for at trække vejret uden at blive syge. Det kræver, at vi tør tage et opgør med privatbilismen og fremme brugen af cykel og kollektiv transport,” siger Ninna Hedeager Olsen.  

I forhold til regeringens forslag til at fremme salget af elbiler peger teknik- og miljøborgmesteren på, at elbilen først og fremmest skal gøres økonomisk attraktiv. Hvis regeringens tiltag skal opnå den ønskede effekt kræver det dels, at regeringen også efter et valg vil acceptere de omkostninger, der er forbundet hermed, men også at de kobles med tiltag, der sikrer en generel reduktion af privatbilismen. Men Ninna Hedeager Olsen er umiddelbart parat til at bruge de værktøjer, regeringen med udspillet vil give kommunerne for at fremme salget af elbiler.  

”Det altafgørende er, at elbiler bliver økonomisk fordelagtige for alle uanset indkomst. Men herudover er jeg meget åben for at øremærke flere parkeringspladser i København til elbiler, og jeg håber, at de borgerlige partier i Borgerrepræsentationen fremover vil droppe deres modstand mod elbiler og gå konstruktivt ind i arbejdet. Samtidig er jeg glad for, at regeringen nu vil give kommunerne friere rammer til at give rabat på parkeringsprisen for elbiler. Men jeg er meget skeptisk overfor tanken om at lade elbiler køre i busbanerne, da det kan genere den kollektive transport, siger Ninna Hedeager Olsen.