Regning for fortovsordning klar

21.08.2018
Københavns Kommune har opkrævet i omegnen af 18 mio. kr. for meget for renhold af fortovene i den centrale del af byen.

Med hjælp fra eksterne konsulenter har Teknik- og Miljøforvaltningen nu opgjort de private grundejeres krav på tilbagebetaling for renhold af fortovene i den centrale del af byen. En ekstern advokat vurderer, at kommunen ikke havde pligt til at sende renholdet af fortovene i udbud allerede i 2015, da Vejloven blev ændret. Derfor vurderer advokaterne, at kommunen alene skal tilbagebetale grundejerne for de besparelser, der er opnået som følge af gennemførte effektiviseringer.

Forvaltningens gennemgang viser, at der er opkrævet cirka 27 mio. kr. for lidt for renholdet i årene 2011-2015. Først i 2016 og 2017, er der opkrævet for meget for samlet set cirka 18 mio. kr. på grund af gennemførte effektiviseringer, og disse penge skal betales tilbage. Beregningerne er gennemgået og vurderet af Ernest & Young. Teknik- og Miljøudvalget skal mandag den 27. august tage stilling til sagen. Herefter vil tilbagebetalingen til de lidt mere end 4.000 matrikler, der er omfattet af ordningen, ske automatisk. Da bl.a. fortovsarealet varierer betydeligt, vil tilbagebetalingen til den enkelte grundejer spænde fra under 100 kr. og op til ca. 150.000 kr.

”Det er stærkt beklageligt, at grundejerne har betalt for meget for renhold af fortovene i to år. De penge skal grundejerne naturligvis have tilbage. Jeg ser derfor frem til at drøfte forvaltningens anbefaling med de andre udvalgsmedlemmer på mandag,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Ved udarbejdelsen af et såkaldt kontrolbud i forbindelse med et udbud af 1/3 af ordningen i foråret 2018 kunne Teknik- og Miljøforvaltningen konstatere, at de faktiske udgifter i dag ligger 30 pct. under den opkrævede pris. Det skyldes primært overgangen til at bruge løvpustere fremfor affaldssnappere. Men også forbedrede driftspladser, en ny arbejdstidsaftale og bedre arbejdsplanlægning har haft betydning.

Eftersom opkrævning for renhold af fortovene først sker det efterfølgende år, så kommer grundejerne ikke til at betale for meget i 2018. I første halvår vil grundejernes pris blive beregnet ud fra kommunens kontrolbud. I andet halvår vil prisen blive beregnet ud fra det laveste bud fra de private entreprenører. Da kommunen ikke straks kan nå at tilpasse sin driftsorganisation til den nye situation, vil ordningen resten af året være underfinansieret. Kommunens samlede underskud på ordningen i indeværende år bliver på cirka 35 mio. kr.

Et flertal i Borgerrepræsentationen besluttede før sommer at annullere det gennemførte udbud på 1/3 af fortovsordningen og i stedet for at lave et nyt udbud på hele ordningen. Derfor forventes det, at private fremover skal stå for opgaven med renhold af fortovene i de dele af byen, der er omfattet af ordningen.