Små lokalplaner behandles hurtigere i København

28.02.2020
I gennemsnit vil det betyde, at man kan spare 35 dage i processen fra lokalplanforslag til endelig vedtagelse.

København er i rivende udvikling, og i løbet af de kommende år skal der bygges boliger til 100.000 nye københavnere. Det skaber en stor efterspørgsel på behandlingen af lokalplaner og byggesager, og derfor ser Teknik- og Miljøforvaltningen løbende på mulighederne for at optimere sagsgange og forbedre servicen uden at gå på kompromis med de demokratiske processer og københavnernes mulighed for at blive hørt.

På det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget er det efter anbefaling fra forvaltningen besluttet, at forslag til enkle og ukomplekse lokalplaner kan sendes direkte i høring uden forudgående politisk behandling. Det vil i gennemsnit forkorte processen med over en måned. Teknik- og Miljøudvalget vil få sagerne forelagt efter høringen, hvorved både københavnernes mulighed for at blive hørt samt politikernes indflydelse bevares. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) bakker op om beslutningen.

- Beslutningen kan nedsætte sagsbehandlingstiden, så vi kan spare tid og penge for dem, der ønsker små ændringer i deres lokalplaner eller nye, enkle lokalplaner. Det er fortsat vigtigt, at lokalplanændringer skal diskuteres af politikerne, men når der er tale om små ændringer som fx en anvendelsesændring fra bolig til erhverv, så kan vi spare tid ved at sende den direkte ud i høring og spørge borgerne før vi tager stilling til det i udvalget, siger Ninna Hedeager Olsen.

For bygherrer vil forslaget betyde kortere procestid fra lokalplanforslag til endelig vedtagelse. Der spares procestid svarende til gennemsnitligt 35 dage pr. sag. Desuden kan det betyde kortere ventetid inden opstart af nye lokalplaner.