Stærevej har fået et grønnere udtryk og dæmpet biltrafikken

06.10.2020
Stærevej er blevet 32 træer og fire pladser rigere, efter et projekt fra kvarterplanen for Fuglekvarteret er færdiggjort.

Gennem de sidste par år er der sket lidt af en forvandling af Stærevej i Nordvest. Førhen lagde gaden primært underlag til gennemkørende biltrafik og parkerede biler, og den fremstod som en bred og nedslidt vej, hvor det var sparsomt med grønt og uden mulighed for at tage ophold. Men nu indbyder Stærevej til ophold i grønnere omgivelser på fire hævede pladser, som er anlagt, hvor sidevejene møder Stærevej.

I alt er der opstillet syv Københavnerbænke mellem Ørnevej og Borups Allé, og 32 træer er plantet i tilføjelse til de få eksisterende træer. For at øge trygheden i området er der etableret LED-belysning på pladserne, og udformningen af pladserne giver sammen med træer, plinte og pullerter samtidig en hastighedsdæmpende effekt til glæde for beboerne i området. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er glad for, at Stærevej har fået et grønt pift:

- Hvis vi vil have københavnerne til at bruge byen mere, skal vi sørge for at skabe indbydende byrum, og det er netop, hvad vi har gjort på Stærevej. Når vi dæmper trafikken, forbedrer mulighederne for at sidde ned og samtidig planter flere træer, skaber vi fundamentet for et levende byrum til glæde for københavnerne. Jeg er rigtig glad for, at både grundejere og naboer har involveret sig i projektet, så vi er lykkedes med at skabe et projekt til stor glæde for beboerne i området, siger Ninna Hedeager Olsen.

For at skabe plads til plantningen af træer er der i forbindelse med projektet nedlagt 30 parkeringspladser, og samtidig er parkeringspladserne i gaden blevet omlagt for at få det optimale ud af den begrænsede plads. I samarbejde med HOFOR er der også omlagt en række store forsyningsledninger for at give træerne bedre vækstbetingelser.