Stefansgade gøres mere trafiksikker

21.03.2018
Enhedslisten har sammen med Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti sørget for midler til en mere sikker trafik på Stefansgade.

Det har længe været et ønske på Nørrebro at få dæmpet hastigheden på Stefansgade. Gaden stod til at gennemgå en helhedsgenopretning i 2018, hvor både gaden og fortovene med mere skulle bringes op til nutidig standard, men i det projekt var der ikke afsat penge til at skabe mere trygge og sikre forhold for de bløde trafikanter. Det lykkedes dog Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti under den netop overståede overførselssag, og det er teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) godt tilfreds med:

- Jeg er glad for, at det lykkedes os sammen at finde penge til at skabe en mere tryg hverdag for de mange børn og voksne, der dagligt færdes på kryds og tværs af Stefansgade. Stefansgade er en levende gade med mange bløde trafikanter, og derfor er det også helt naturligt, at vi nu fredeliggør den trafikalt, som det er efterspurgt lokalt, siger Ninna Hedeager Olsen.

For at øge den hastighedsdæmpende effekt af ramperne i gaden, vil disse blive forhøjet og en enkelt forkortet. Desuden vil to nye bump blive etableret i gaden. Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) er også glad for, at der nu er midler på plads til at lave en god løsning for Stefansgade:

- Med en så populær gade som Stefansgade, så er det vigtigt at vi tager ansvar for at sænke farten på gaden. Vi skal både værne om de børn og voksne som færdes på gaden, men også om det forretningsliv som spirrer på livet løs. Jeg håber, at københavnerne på den her måde får en endnu mere tryg gade at gå på opdagelse i, siger Sisse Marie Welling.

Udover justeringen af de hastighedsdæmpende bump i gaden vil der også blive gjort noget ved Nørrebrorutens krydsning af Stefansgade, så de bløde trafikanter får bedre forhold. Blandt andet skal der opstilles en midterhelle som støttepunkt, så det bliver lettere at krydse gaden. Også Dansk Folkeparti var med til at finde pengene i overførselssagen, og partiets medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Finn Rudaizky, er glad for at kunne være med til at opfylde det lokale ønske:

- Med de nye løsninger for Stefansgade kan beboerne i området forhåbentlig slippe for, at bander drøner igennem kvarteret og skaber utryghed. Med ønsket om bedre trafiksikkerhed i Stefansgade er Dansk Folkeparti med til at skabe større tryghed for børn og de bløde trafikanter, så jeg er godt tilfreds med, at vi kunne blive enige om denne løsning, siger Finn Rudaizky.

Partierne er enige om at udskyde helhedsgenopretningen af Stefansgade til 2019, så de nye trafiksikkerhedsforanstaltninger kan etableres samtidig med genopretningen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil dog allerede i 2018 foretage genopretning af vejbrøndene i Stefansgade. De nye tiltag har en værdi af en million kroner.