Støjen fra Københavns natteliv skal begrænses

23.04.2018
Der skal sættes hårdere ind mod støjgener i det københavnske natteliv, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

Foråret har meldt sin ankomst med sol og varme til følge, og det betyder mere liv i Københavns gader. Byens rum kommer for alvor til sin ret, men det festlige udeliv er ofte til gene for beboere flere steder i byen. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af en politisk beslutning lagt op til at stramme reglerne for nattelivet i København, så det bliver nemmere at ramme balancen mellem et godt byliv og muligheden for at bo i byen.

Godkender politikerne indstillingerne, vil forvaltningen fremover kunne slå hårdere ned på restaurationer, som ikke respekterer reglerne for udeservering. Ligeledes vil der i langt flere tilfælde blive stillet krav om lydsluser på flere spillesteder, barer og diskoteker, så naboerne lettere kan få nattero. Nødvendige tiltag mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

- Vi skal sætte pris på et levende byliv, men byen skal leve med respekt for sine indbyggere. Derfor skal vi også lytte til beboerne i de områder, der er belastet af natteliv, hvor støjen er gået over gevind. Med mere håndfaste sanktioner og større krav kan vi forhåbentlig finde frem til den rette balance mellem det at bruge byen og at bo i byen, siger Ninna Hedeager Olsen.

Det er på baggrund af Restaurations- og Nattelivsplanen, der blev ved vedtaget sidste år, at forvaltningen har udarbejdet forslag til yderligere stramninger for at mindske gener fra nattelivet. Den strammere praksis skal sikre mere ro for støjplagede beboere i især indre by, på Nørrebro og på Vesterbro.

Et problem i dag er blandt andet, at restauranternes møbler, som bruges til udeservering, ikke pakkes godt nok væk. Dermed kan de invitere forbipasserende til at tage ophold og fortsætte festen i gaderne, selvom restauranterne har lukket og slukket. Derfor lægger forvaltningen op til en strammere praksis, hvor restauratører fremover tydeligt skal beskrive, hvordan udemøbler pakkes ordentligt sammen ved lukketid.

Derudover skal ny praksis også medføre mærkbare konsekvenser, hvis en restauration ikke følger reglerne for udeservering. Bliver indstillingerne godkendt, bliver det muligt at tilbagekalde tilladelser for udeservering og at udelukke en restauratør fra at kunne få en ny tilladelse et år frem, hvis reglerne ikke overholdes.

- Restaurationsbranchen har et medansvar for, at byen fungerer. Det har vi indtil videre forsøgt at overbevise den om gennem dialog, men skulle dialogen ikke virke, bør forvaltningen have værktøjer, som restauratørerne kan mærke på pengepungen. Dermed kan vi forhåbentlig mindske generne for beboerne i nabolagene, siger Ninna Hedeager Olsen.

Nikker politikerne til forvaltningens oplæg, vil den reviderede restaurationsforskrift blive sendt i høring. Dermed får restaurationsbranchen mulighed for at kommentere på de foreslåede tiltag for indretning og drift af restaurationer, og det håber borgmesteren, at den vil gøre brug af:

- At finde den rette balance for byliv er et samarbejde, og derfor håber jeg, at branchen vil gå konstruktivt til disse forslag. Vi skal have nedbragt støj og gener fra nattelivet, og vi lytter gerne til gode forslag, siger Ninna Hedeager Olsen.

Eventuelle beslutninger om strammere praksis over for udeservering vil ikke blive sendt i høring.

Kravet om lydsluser vil gælde alle restaurationer, som spiller højere end baggrundsmusik. Samme restaurationer skal også udarbejde en støjrapport.

De nye tiltag giver ikke mulighed for at gribe ind over for støj fra folk på offentlige arealer, da det er politiets opgave at sørge for offentlig ro og orden.

Indstillingerne om strammere praksis i nattelivet samt revision af forskrift for indretning og drift af restaurationer behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde mandag d. 23. april kl. 15.00.