Sydhavnen får ny grøn park på Scandiagade

07.05.2018
Teknik- og Miljøforvaltningen går nu i gang med at anlægge den nye park på Scandiagade mellem Borgmester Christiansens Gade og Sydhavnsgade.

Sydhavnens nye park bliver et kombineret skybruds- og byrumsprojekt, der i en række sænkede haver skal opsamle og tilbageholde regnvand efter skybrud og samtidig skabe et grønt og attraktivt mødested for beboerne i kvarteret. Parken kommer også til at fungere som en grøn forbindelse mellem det nye og gamle Sydhavn og den kommende metrostation på Mozart Plads.

Forvaltningen tager hul på arbejdet i midten af maj, og det vil vare frem til januar 2019. Der vil kun blive arbejdet i dagtimerne, og Scandiagade vil være åben for trafik i hele perioden. Der nedlægges ingen parkeringspladser permanent i forbindelse med arbejdet, men omkring halvdelen af de eksisterende parkeringspladser på strækningen vil blive inddraget frem til januar, da entreprenøren skal bruge dele af vejarealet. Det er samtidig nødvendigt at fælde to af de eksisterende træer på strækningen, da der skal gøres plads til de nye sænkede haver. Efterfølgende vil forvaltningen dog plante 21 nye træer, så når parken står færdig, vil der være 51 træer i området, hvor der i dag er 32.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser frem til, at området får bedre anvendelsesmuligheder end i dag, hvor det primært bruges til hundeluftning:

- Sydhavnerne bor typisk på få kvadratmeter, og derfor er rekreative områder i særlig høj værdi. Det lokale engagement i arbejdet med udviklingen af parken viser også, hvor eftertragtet mødesteder og grønne åndehuller er i Sydhavn. Nu skal vi i gang med arbejdet, og så glæder jeg mig til at se det færdige resultat allerede i begyndelsen af næste år, siger Ninna Hedeager Olsen.

Helt konkret kommer det nye grønne område til at rumme otte sænkede haver, som alle vil være forbundet af en sti. Den enkelte have får et særligt kendetegn og en funktion. Blandt andet vil der være en have med plantekasser til dyrkning, en stenhave, en sommerfuglehave og en forsøgshave, som med tiden vil vokse til med planter og blomster, der ikke er anlagt eller dyrket.

Desuden får parken to nye pladser, som vil gøre det muligt at bruge området til forskellige lokale begivenheder. Den ene plads får en fast belægning af teglsten, som giver mulighed for at bruge pladsen efter regnvejr, mens den anden plads får grusbelægning samt borde og bænke.

Den nye park er resultatet af et stærkt samarbejde mellem områdets beboere og Københavns Kommune. Da Områdefornyelsen Sydhavn i 2015 satte gang i projektet var det netop på baggrund af input fra sydhavnerne, der ønskede sig et mødested i området, mere biodiversitet, plads til både bevægelse og fordybelse samt et mere synligt og tilgængeligt grønt område.

Det første skitseforslag til projektet blev udviklet af boligselskabet AKB, hvor efter der været afholdt en række åbne borgerworkshops og møder, hvor der er blevet arbejdet videre med idéen, ligesom en lokal arbejdsgruppe har fulgt forløbet hele vejen.