Tættere på københavnerne og byens behov

31.10.2018
Teknik- og Miljøforvaltningen skal endnu tættere på københavnerne.

Mere tillid til medarbejderne og mindre topstyring. Det er intentionerne bag en finjustering af Teknik- og Miljøforvaltningens organisation, hvor man nu fjerner et ledelseslag og giver mere ansvar til de enheder, der løser de borgernære opgaver. Dermed tager forvaltningen endnu et stort skridt for at leve op til tillidsdagsordenen i Københavns Kommune. Samtidig ligger overgangen fra fire til tre ledelseslag i tråd med en anbefaling fra regeringens ledelseskommission om, at topledelsen skal have større fokus på driften.

”Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget en række langsigtede politiske mål og strategier, der dels sætter den overordnede kurs for byens udvikling og fastlægger det serviceniveau, københavnerne kan have en forventning om inden for vores ansvarsområde. Men det er forvaltningens medarbejdere, der har den faglige indsigt til at afgøre, hvordan vi bedst når målene og bedst imødekommer byens og københavnernes behov. Nu viser vi større tillid til medarbejderne ved at give medarbejderne mere ansvar. Det håber jeg vil bidrage til trivslen og arbejdsglæden,” siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

Første led i justeringen har været at afskedige de chefer, der ikke længere skal være en del af Teknik- og Miljøforvaltningen og takke for deres indsats. Det sker allerede nu, for at give mere rum til de tilbageværende chefer, der nu sammen med medarbejderne skal arbejde videre med at implementere strukturændringen. Fra 2020 opnås samtidig en økonomisk besparelse, hvilket ligger i tråd med en beslutning om, at Københavns Kommune skal spare 10 pct. per borger på kommunens administration over de næste fire år.

”Med det økonomiske jerngreb regeringen holder kommunerne i, så anerkender jeg behovet for hele tiden at se på, om vi kan slanke vores administration. Men det er afgørende for mig, at den enkelte medarbejder ikke skal løbe hurtigere og overbebyrdes med opgaver. Derfor er jeg glad for, at vi nu henter en stor del af Teknik- og Miljøforvaltningens besparelse på denne måde,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i løbet af de kommende måneder arbejde videre med implementeringen af strukturændringen. Det vil ske frem mod foråret 2019 i en tæt inddragelse af medarbejdere og ledere.

”I 2014 gennemførte Teknik- og Miljøforvaltningen en organisationsændring, der skulle styrke driften og øge vores fokus på byens og københavnernes behov. Vi er kommet langt men kan også se behov for justeringer, hvis vi skal helt i mål. Det opnår vi ved at styrke tilliden til medarbejderne og de chefer, der er tættest på opgaveløsningen,” siger Ninna Hedeager Olsen.