Tegningerne for Basargrunden ligger klar

20.01.2021
Store bede med træer, buske og blomsterbunddække skal i fremtiden omkranse Basargrunden og være med til at give en grøn og rolig plads.

Nysgerrige nørrebroere kan nu med egne øjne få at se, hvordan Basargrunden i fremtiden skal se ud. Efter en grundig og inddragende udviklingsproces ligger der nu et færdigt udkast til indretningen af pladsen, som politikerne skal forholde sig til. De bærende elementer bliver store bede omkranset af genbrugte granitsten, som sammen med bænke giver mulighed for at tage ophold i det til dels afskærmede byrum. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er glad for den samlede løsning:

- Nørrebroerne har ventet længe og tålmodigt på at få byrummet tilbage, og jeg synes, vi når langt med det budget, det var muligt at finde politisk opbakning til. I fremtiden kan Basargrunden give nørrebroerne en mulighed for at tage en pause i grønne omgivelser midt i et område, trafikken drøner forbi både over, på og under jorden. Jeg glæder mig over, at vi nu kan tage hul på det fysiske arbejde og sandsynligvis mødes til en åbning sidst på året, siger Ninna Hedeager Olsen.

Borgmesteren glæder sig samtidig over, at genbrug er en bærende del af designet. Det gælder fx både for brosten, grus og granitblokke, og den bæredygtige tilgang er en væsentlig årsag til, at man er nået så langt for det tildelte budget.

Ønske om en grøn plads
Gennem en digital afstemning i september har et flertal af de over 3700 interesserede stemt for en rolig, grøn plads med masser af træer. Derfor har dette fokus sat rammerne for udviklingen af projektet, og samtidig har Teknik- og Miljøforvaltningen gennem møder med den lokale følgegruppe fået input til, hvordan ønsker til tryghed, grønt, robusthed, cykelparkering og design bedst har kunnet løses ud fra de givne økonomiske rammer. Nørrebro Lokaludvalg er også tilfreds med resultatet, fortæller formand Mogens ”Mugge” Petersen:

- Vi synes, det tegner til at blive et fint urbant grønt byrum og jeg er faktisk positivt overrasket over, hvor meget vi får ud af de forholdsvist få penge, der var afsat til projektet. Vi mangler dog stadig at få trekanten på Nordvest siden af banen med, hvor der er grus nu. Den håber vi, at politikerne finder penge til i overførselssagen. Og så håber vi, at der bliver lyttet til vores bekymring omkring cykeltrafik på tværs af Basargrunden inden anlægget, så vi får den bedste plads fra start, siger Mogens ”Mugge” Petersen.

Nørrebro Lokaludvalg har påpeget, at der kan blive behov for en justering af indretningen eller mindre tilføjelser, hvis det viser sig, at folk på cykel bruger pladsen til at skyde genvej. Det behov kigger Teknik- og Miljøforvaltningen nærmere på i det videre arbejde med Basargrunden.

Teknik- og Miljøudvalget skal behandle projektforslaget mandag d. 25. januar.

Projektet er finansieret af Københavns Kommune med et beløb på 6 mio. kr. Danica Ejendomme har dertil doneret 0,9 mio. kr. til projektet, og senest har kommunen modtaget en ekstra donation på 0,25 mio. kr. fra Købmand Herman Sallings Fond. Dermed er projektets samlede projektsum på 7,1 mio. kr., når fondsmoms er fratrukket.