Trafikken glider bedre i København - men der er stadig plads til forbedringer

05.10.2020
I 2014 satte København mål for, hvor lang tid en tur gennem byen må tage på cykel, i bil og med bus. Samlet set er målene nu indfriet.

København er verdenskendt som cykelby, og gennem de senere år er der gjort en hel del for at gøre det mere attraktivt at vælge cyklen som det primære transportmiddel, når københavnere og pendlere bevæger sig rundt i landets hovedstad. En af indsatserne har været et fokus på at nedbringe rejsetiden for de cyklende på særlige ruter ved at gøre det muligt at øge gennemsnitshastigheden. Og på over halvdelen af de udpegede cykelstier er rejsetiderne for første gang på niveau med eller meget tæt på målene. Det viser kommunens årlige redegørelse for trafikafvikling. Den gennemsnitlige rejsetid på cykel på samtlige strækninger er således faldet fra 15,7 minutter i 2011 (baseline) til 14,1 minut i 2019, og det er teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) godt tilfreds med:

- Vi har en vision om, at flere skal lade bilen stå og i stedet tage cyklen rundt i byen. Hvis den vision skal blive til virkelighed, skal vi gøre cyklen til det oplagte valg, og det hjælper vi med, når vi gør det hurtigere at komme gennem byen på to hjul. Derfor er jeg glad for at se, at vi er nået langt i forhold til at nå vores mål. Der er dog stadig plads til forbedring, og derfor skal vi fortsat have fokus på at fremme de pladsbesparende og grønne transportmidler, når vi indretter fremtidens hovedstad, siger Ninna Hedeager Olsen.

Et af de steder, hvor det går særlig godt, er på ruten fra Sundbyvester Plads til Kongens Nytorv. Her er der skåret 3,5 minut af rejsetiden, og det skyldes blandt andet, at forholdene for cyklister er forbedret betragteligt på Amagerbrogade, hvor bredere cykelstier gør det lettere at komme frem.

Et andet fokus i arbejdet med at nedbringe rejsetiderne går på at optimere og samordne trafiksignaler og fx lade dem prioritere busser eller cyklister ved hjælp af ITS (Intelligente Transport Systemer). Med andre ord skaber teknologien et bedre flow i trafikken, og dermed skabes de bedste forudsætninger for at reducere CO2-udledning og forbedre trafiksikkerheden og ikke mindst trafikanternes oplevelse i trafikken. Og derfor ser teknik- og miljøborgmesteren det også som en nødvendighed, at der fortsat investeres i området:

- Trafikbilledet i København ændrer sig løbende, og hvis vi fortsat ønsker at høste gevinsterne af vores investeringer i bedre fremkommelighed og mindre CO2-udledning, er det nødvendigt løbende at afsætte midler til området. Stabil, solid og løbende driftsovervågning og -opfølgning er essentiel i en levende og foranderlig by som København, siger Ninna Hedeager Olsen.

For busfremkommeligheden tegner der sig et lidt mere ujævnt billede. Busserne nåede allerede servicemålene i 2018, og i 2019 opnåede man endnu en mindre rejsetidsforbedring samlet set. Men både for 1A og 350S er der sket en større stigning i rejsetiden fra 2018 til 2019, og derfor kigger Teknik- og Miljøforvaltningen nu nærmere på, hvad det skyldes, og hvad der kan gøres. Omvendt viser ruten mellem Nørreport og Ryparken med al tydelighed, at det betaler sig at prioritere bustrafikken. På denne rute kører busserne i separate spor og er derfor mindre generet af den tætte biltrafik i byen. Og det eksempel bør udbredes, mener Ninna Hedeager Olsen:

- Busserne er enormt pladsbesparende og effektive, når man til sammenligning tænker på, at der i myldretiden i gennemsnit kun sidder 1,1 person i hver personbil i trafikken i København. Derfor bør vi også i langt højere grad prioritere plads til dem. Jo mere pålidelig driften bliver, jo mere oplagt bliver det at bruge busserne, og jeg har intet problem med at tage pladsen fra bilister og give den til grønne og pladsbesparende transportmidler, som hjælper til at nedbringe CO2-udledning, luftforurening og støj. Det er den vej, vi skal med København, siger Ninna Hedeager Olsen.

Københavns Kommune har et mål om, at 75 pct. af alle ture i København foregår i gang, på cykel eller med kollektiv trafik.