Uambitiøst udspil om ren luft

08.10.2018
Formentlig et stort skridt for regeringen, men slet ikke tilstrækkeligt for København, mener Ninna Hedeager Olsen.

Regeringen har efter flere års pres fra politikerne i København endelig bøjet sig og fremlagt en plan, der skal sikre renere luft i hovedstaden og fire andre danske storbyer. Men regeringen vil kun lade kommunerne skærpe kravene til lastbiler, busser og varevogne. Og her er der oven i købet lagt op til for uambitiøse skærpelser. Det er en ommer, mener teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

”Jeg er selvsagt glad for, at regeringen endelig anerkender, at luftforureningen i København er et kæmpe problem, vi som kommune skal have langt bedre redskaber til at bekæmpe. Men regeringens udspil er ikke tilstrækkeligt. Vi burde kunne stille endnu skrappere krav til lastbiler, busser og varevogne, end regeringen lægger op til. Og samtidig burde vi også have muligheden for at sætte ind over for de mest forurenende personbiler og brændeovne,” siger Ninna Hedeager Olsen.

Herudover savner teknik- og miljøborgmesteren nogle mere langsigtede initiativer i udspillet, hvor arbejdet med at sikre renere luft kombineres med initiativer, der vil nedbringe trængslen og CO2-udledningen fra trafikken. De elementer, håber borgmesteren, vil være en del af den klimaplan, regeringen har varslet senere på ugen.

”FN’s klimapanel har i dag fremlagt endnu en dyster rapport, der understreger behovet for, at vi tager langt mere drastiske skridt for at nedbringe udledningen af CO2, hvis vi skal undgå de værste skrækscenarier i form af skybrud, stormfloder og tørke. Derfor bør regeringen åbne for at regulere biltrafikken med roadpricing og sætte langt flere penge af til arbejdet med at sikre god og billig kollektiv transport, cykelinfrastruktur og parker-og-rejs-anlæg i omegnskommunerne, så flere får et reelt alternativ til bilen. Det vil nedbringe luftforureningen, udledningen af CO2 og trængslen i storbyerne,” påpeger Ninna Hedeager Olsen.

Endelig håber borgmesteren i forbindelse med klimaudspillet på, at regeringen fremlægger en realistisk plan for, hvordan man reelt får gang i salget af elbiler. Her bør regeringen bl.a. give kommunerne mulighed for at yde større rabat på parkering til elbiler end de 5.000 kr. om året, regeringen tidligere har åbnet for.