Udvalg stopper Blackstone på Nørrebro

17.09.2019
Teknik- og Miljøudvalget gav mandag den amerikanske kapitalfond Blackstone nej til at bygge nye boliger på et grønt område på Uffesgade.

I 1980’erne var der trangt på Nørrebro. Flere lejligheder fik ikke lys ind ad vinduerne, og grønne områder var en sjældenhed. Derfor sanerede man bydelen ved at rive bygninger ned til fordel for grønne områder og bedre plads.

På Uffesgade betød det, at man rev en del af karréen ned til fordel for en åbning af gården ud mod vejen. Det gav mere plads til et grønt byrum, som beboerne har nydt godt af lige siden. Men med 360 North Property Management APS, der er ejet af Blackstone, anmodning om tilladelse til at bygge på selvsamme arealer og herved genopbygge karréen, har Nørrebro Lokaludvalg råbt vagt i gevær. I lokaludvalget kan man ikke støtte projektet, da de selvsamme udearealer, man oprettede i 1980’erne, dermed vil forsvinde til fordel for tæt boligbebyggelse. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) bakker sammen med et flertal i Teknik- og Miljøudvalget op om det synspunkt:

- Da man i sin tid bysanerede Nørrebro, var det for, at bydelen kunne åbnes op med grønne byrum og bedre plads. Det behov for grønne rum og plads ændres ikke bare, fordi en amerikansk kapitalfond pludselig brager ind på det danske boligmarked. Beboerne på Uffesgade nyder godt af deres grønne udearealer, som de fik ved bysaneringen i 1980’erne, og jeg bakker derfor lokaludvalget op i afvisningen af Blackstones planer. Jeg er glad for, at et flertal i udvalget her har vist Blackstone, at der trods alt er grænser for, hvad de kan tillade sig i København.