Vester Voldgade kan lukkes permanent

28.02.2020
Københavns Politi har givet en principiel godkendelse til at lukke Vester Voldgade permanent.

I årevis har Vester Voldgade været en blind vej for bilister, når de har nærmet sig Strøget. På grund af anlæggelsen af Metro Cityringen har gaden været midlertidigt spærret for gennemkørende trafik omkring Rådhuspladsen, og således har det kun været de bløde trafikanter, som har kunnet skyde genvej mellem Stormgade og Nørre Voldgade. Og nu ser den midlertidige løsning ud til at kunne blive permanent. Således har Københavns Politi givet et principielt samtykke til en lukning af Vester Voldgade for motorkøretøjer, og det vækker glæde hos teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):

-  Et bredt politisk flertal ønsker at bibeholde den trafikale fredning i området, så Rådhuspladsen ikke er flankeret af støjende og forurenende biltrafik på begge sider. Ved at lukke Vester Voldgade permanent får de bløde trafikanter et godt alternativ til H.C Andersens Boulevard, og vi får mulighed for at skabe et byrum, der får Rådhuspladsen og Middelalderbyen til at smelte sammen. Jeg er glad for, at vi nu reelt har mulighed for at indrette området, som vi ønsker det til glæde for københavnerne, siger Ninna Hedeager Olsen.

Ved overdragelsen af området er Metroselskabet som udgangspunkt forpligtet til at levere pladsen tilbage i samme stand, som før byggeriet startede. Det ville umiddelbart betyde, at Vester Voldgade skal afleveres som en åben gade til biltrafik igen, men i sommer besluttede et flertal i Borgerrepræsentationen, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal opretholde den midlertidige lukning, og i december godkendte politikerne at følge Ungeråd KBH’s ønske om en permanent fredeliggørelse.

Vester Voldgade har i hele byggeperioden været lukket mellem Strøget og Vestergade, hvilket har haft en god effekt på flowet af mennesker mellem Rådhuspladsen og sidegaderne og bidraget til at skabe et godt byrum på Vester Voldgade. For Ninna Hedeager Olsen taler den permanente lukning også godt ind i debatten om byens trafikpolitik:

- Vi skal ikke gøre det mere attraktivt at køre i bil i København, og det vil ske, hvis Vester Voldgade bliver en genvej for bilister igen. Vi skal fastholde lukningen, så der er fordele ved at tage cyklen rundt i byen, og helt generelt skal vi prioritere de grønne transportformer i en by, som har som mål at blive CO2-neutral, siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil nu gå i dialog med Københavns Politi om mulige løsninger på indretningen af området. Den midlertidige lukning opretholdes, indtil der er fundet en samlet og permanent ordning for Vester Voldgade.