1. Cigaretskod skal i skraldespanden

  Alt for mange skod stadig lander på gaden. Selvom opgørelserne over gadeskrald peger på, at københavnerne generelt er blevet en smule bedre til at ramme skraldespanden, når de skal af med deres affald, så udgør cigaretskod stadig suverænt størstedelen af det skrald, der havner på gaderne i

 2. Færre biler i byen skal indfri Københavns ambitiøse CO2-drømme

  Hvis man skal i mål med visionerne, skal det være mere besværligt at køre i bil, mener teknik- og miljøborgmesteren. Københavns Kommune er endt i en paradoksal situation. For når resten af landets energi går fra sort til grøn hurtigere end ventet, betyder det, at København får sværere ved at nå sit

 3. Københavns luftkvalitet skal kortlægges

  Teknik- og Miljøforvaltningen opsætter fem luftmålestationer for at blive klogere på byens luftkvalitet. I løbet af sommeren vil der blive opsat fem luftmålestationer på udvalgte steder i København. Det fremgår af et orienteringsnotat til Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og

 4. Genbrug af byggematerialer koster ikke samfundet dyrt

  En gennemgang af fire byggeprojekter viser, at de samlede udgifter kun stiger mellem fem og ti procent ved genbrug af byggematerialer. København bruger årligt flere milliarder kroner på bygge- og anlægsprojekter, når fx nye daginstitutioner og plejecentre skyder op, og vejene dertil etableres.

 5. København får klimagevinst med særvilkår til grønne taxier

  Særlige holdepladser til el- og brinttaxier skal belønne taxiselskaber, der kører grønt og motivere flere til at omstille vognparken. Der er potentiale for at spare 30.000 til 50.000 tons CO2 årligt på regionalt niveau, hvis alle taxier i hovedstadsområdet omstilles til grønne taxier, der kører på

 6. Københavnerne får hjælp til mindre madspild

  Københavns Kommune åbner d. 7. januar op for tilbuddet Mad-uden-spild, der skal hjælpe københavnerne til mindre madspild i hjemmet. En ny undersøgelse viser, at 8 ud af 10 københavnere mener, at det er vigtigt for dem at mindske madspildet i deres husholdning. Alligevel smider en københavner i

 7. Borgmester vil have mindre byggeri og mere selvbyg på Stejlepladsen

  By & Havn skal gøre mere for at sikre, at Fiskerihavnens bevaringsværdige kulturmiljø kommer til at spejle sig i nybyggeriet. Fiskerihavnen i Københavns Sydhavn er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø, som Københavns Kommune selv anser for truet på grund af tendensen med at udvikle byens

 8. Københavnernes bioaffald får en kortere transportvej

  I fremtiden skal københavnernes madaffald transporteres til Solrød syd for København. Det vil nedsætte transportens CO2-aftryk med 67 pct. Københavnerne er flittige til at sortere kaffegrums og kartoffelskræller fra til genanvendelse, og det bidrager til den grønne omstilling, når det biologiske

 9. Luftforurening: Københavnerne indånder høje værdier af ultrafine partikler hver dag

  Både indfaldsvejene til København og Indre By har høje værdier af ultrafine partikler. For et år siden begyndte Google at måle luftforeningen på de københavnske veje. Baggrunden var et ønske om en egentlig kortlægning af byens luftkvalitet på helt lokalt niveau, og derfor har Googles Street View

 10. Fire borgmestre vil have grønnere trafik i København

  Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale vil gøre det lidt sværere at vælge bilen for i stedet at fremme de grønne transportformer. For syv år siden besluttede Københavns Borgerrepræsentation sig for, at København i 2025 skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad. Et ambitiøst mål som kræver

Sider