1. Trafikken glider bedre i København- men der er stadig plads til forbedringer

  I 2014 satte København mål for, hvor lang tid en tur gennem byen må tage på cykel, i bil og med bus. Samlet set er målene nu indfriet. København er verdenskendt som cykelby, og gennem de senere år er der gjort en hel del for at gøre det mere attraktivt at vælge cyklen som det primære

 2. Ny cykelforbindelse skal knytte Nørrebro og Nordvest tættere sammen

  En ny stiforbindelse under jernbanen skal både gøre det lettere for gående og cyklende at komme fra Nørrebro til Nordvest og vice versa. I årevis har der lokalt på Nørrebro og i Nordvest været ønske om at skabe en forbindelse mellem Lygten på den ene side af jernbanen og det store grønne område i

 3. Borgmester ønsker forbud mod udlejning af elløbehjul fra kommunale arealer

  En ny lov, som giver mulighed for at regulere udlejning af løbehjul fra kommunale arealer, forventes at træde i kraft fra januar. I mere end halvandet år har politikerne i Københavns Kommune måttet sande, at de i praksis intet har kunnet stille op over for de tusindvis af elløbehjul, som har stået

 4. Færre biler i byen skal indfri Københavns ambitiøse CO2-drømme

  Hvis man skal i mål med visionerne, skal det være mere besværligt at køre i bil, mener teknik- og miljøborgmesteren. Københavns Kommune er endt i en paradoksal situation. For når resten af landets energi går fra sort til grøn hurtigere end ventet, betyder det, at København får sværere ved at nå sit

 5. En bilfri middelalderby rykker tættere på

  Effekterne på blandt andet trafik og erhvervsliv skal analyseres nærmere. Der skal være op til tre-fjerdedele færre biler, og størstedelen af parkeringspladser skal sløjfes til fordel for grønne byrum og bedre fremkommelighed for fodgængere og cyklister. Sådan lød nogle af de i alt 9 anbefalinger

 6. Parkering i rabat skaber problemer i landets største byer

  I København skaber det problemer for trafiksikkerheden. Lovgivningen bør rulles tilbage, mener borgmesteren. Normalt er det sådan, at gående holder til på fortovet, cyklende færdes på cykelstien, og bilisterne bliver på vejene. Men efter et flertal i Folketinget i 2017 gav bilisterne lov til at

 7. Vester Voldgade kan lukkes permanent

  Københavns Politi har givet en principiel godkendelse til at lukke Vester Voldgade permanent. I årevis har Vester Voldgade været en blind vej for bilister, når de har nærmet sig Strøget. På grund af anlæggelsen af Metro Cityringen har gaden været midlertidigt spærret for gennemkørende trafik

 8. Lovforslag om elløbehjul vækker glæde på Københavns Rådhus

  Bliver lovforslaget vedtaget, kan kommunerne selv bestemme, om man ønsker udlejning af elløbehjul fra kommunal grund. Transportminister Benny Engelbrecht (S) er kommet med et lovforslag, som skal sikre, at elløbehjul i fremtiden ikke flyder i gaderne, som det har være tilfældet det seneste år.

 9. Københavnerne strømmer over Lille Langebro

  1/3 af cykeltrafikken er flyttet fra Langebro til Lille Langebro. Omkring halvdelen af de gående fra Langebro gør brug af den nye bro. Larm og os er en fast del af hverdagen på Langebro, hvor biler, busser og lastbiler færdes side om side med gående og cyklende. Men siden sommeren har byens bløde

 10. Tre partier vil fastholde lukningen af lille kongensgade

  Enhedslisten, Alternativet og SF foreslår, at den midlertidige lukning af Lille Kongensgade fastholdes, som det også er efterspurgt lokalt. I takt med at metrobyggepladserne er forsvundet, får københavnerne igen mere plads at bevæge sig på. Det giver langt bedre fremkommelighed, end det har været

Sider